Μακρής Χρήστος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 996 968
+30 6932878054
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Δεδομένων,  Αλγόριθμοι Διαχείρισης και Επεξεργασίας Συμβολοσειρών, Υπολογιστική Γεωμετρία, Τεχνολογίες Διαδικτύου. Βιοπληροφορική, Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων. 

Christos Makris @ Google Scholar

Christos Makris@Scopus

ORCID:                                  https://orcid.org/0000-0003-2571-7449

Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη:
12:00-14:00 (ή μετά από συνεννόηση με email)
Πέμπτη:
17:00-19:00 (ή μετά από συνεννόηση με email)
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.