Παπαϊωάννου Έυη

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα: 17.00-18.00, Πέμπτη: 17.00-18.00, 20.00-21.00 κατόπιν συνεννόησης

Eπικοινωνία: 12.00-00.00 (7/7)


Εσωτερικός κανονισμός Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468-B-14.9.2023) [αρχείο pdf]

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών 530/25648-26.10.2015 [αρχείο pdf]

 

 

Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.