Μέλη ΔΕΠ

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: kvlachos@ceid.upatras.gr Research:

Οπτικοί Αισθητήρες, Συστήματα Μετάδοσης με Οπτικές Ίνες, Φωτονική Τεχνολογία και Δίκτυα Υπερ-υψηλών ταχυτήτων


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: stratis@ceid.upatras.gr Research:

* Eπιστημονικοί υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με έμφαση στην υπολογιστική γραμμική άλγεβρα και στις εφαρμογές της * Παράλληλη επεξεργασία * ​ Ανάκτηση πληροφορίας και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας​​ * Υπολογιστική επιστήμη και τεχνολογία (Computational Science and Engineering)  * Περιβάλλοντα επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving Environments)


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: garofala@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: zaro@ceid.upatras.gr Research:

Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων, Βελτιστοποίηση Συστημάτων και Δικτύων Ευρείας Κλίμακας, Αποκεντρωμένος Υπολογισμός, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Κινητικότητα σε Έξυπνες Πόλεις, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων, Αναζήτηση και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό, Επαυξημένη/Εικονική Πραγματικότητα.


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: caragian@ceid.upatras.gr Research:

Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, υπολογιστική πολυπλοκότητα, προσεγγιστικοί και άμεσοι αλγόριθμοι, αλγοριθμικά θέματα επικοινωνιών και δικτύων, συνδυαστική βελτιστοποίηση, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, υπολογιστική κοινωνική επιλογή


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: scosmada@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: likothan@ceid.upatras.gr Research:

Ευφυείς Υβριδικοί Αλγόριθμοι, Τ.Ν., Ε.Σ., Προσαρμοζόμενα Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης, Βιοπληροφορική και εφαρμογές τους σε: Υπολογιστική Πρόβλεψη Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων, Υπολογιστικές Τεχνικές για Πρόβλεψη miRNAs, Βάση Γνώσης Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων στον Ανθρώπινο Οργανισμό, Μοντελάρισμα Οικονομικών Αγορών με Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εικονικά Περιβάλλοντα Δημιουργικής Μάθησης.


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: makri@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: vasilis@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: berberid@ceid.upatras.gr Research:

Adaptive and Distributed Signal Processing. SP for Communications. Wireless Sensor Networks.


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: bouras@ceid.upatras.gr Research:

Ανάλυση της Απόδοσης Δικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ, Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Θέματα Χρέωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα και Υπηρεσίες, Θέματα Παγκόσμιου Ιστού.


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: xenos@ceid.upatras.gr Research:

Software Quality, Human-Computer Interaction (HCI), Human-Robot Interaction (HRI)


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: pvlds@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: sioutas@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: nsklavos@ceid.upatras.gr Research:

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων, Συστήματα σε Υλικό, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ενσωματωμένα Συστήματα


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: ihatz@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: christides@ceid.upatras.gr Research:

Μαγνητοηλεκτρονική και Νανοδομημένα Υλικά


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: psarakis@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.