Σιούτας Σπύρος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+302610996916
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων, Αποκεντρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου όγκου Δεδομένων, Χώρο – Χρονικές Βάσεις Δεδομένων,  Κατανεμημένες Δομές Δεδομένων για υποδομές υπολογιστικού νέφους, P2P Συστήματα,
Έξυπνα Ευρετήρια, Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη γνώσης και Μηχανική Μάθηση μεγάλης κλίμακας, Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων σε NoSQL Βάσεις Δεδομένων, λ-υπολογισμός και συναρτησιακός προγραμματισμός (SCALA, PYTHON).

Spyros Sioutas @ Google Scholar

Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη:
14:00-15:00 , 19:00-20:00
Πέμπτη:
9:30-12:30 ή κατόπιν συνεννόησης
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.