Βέργος Χαρίδημος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο/α: 
+30 2610 996 924
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Haridimos T. Vergos @ Google Scholar

  • Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων
  • Αριθμητικά κυκλώματα, με έμφαση στα πλεονάζοντα αριθμητικά συστήματα
  • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και σχεδιασμός για εύκολο έλεγχο
  • Σχεδιασμός ενσωματωμένων κυκλωμάτων αυτοελέγχου
  • Σχεδιασμός κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης
  • Μέθοδοι ανοχής σφαλμάτων υλικού για μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας κατασκευαστικής γραμμής
  • Γρήγορη πρωτοτυποποίηση συστημάτων μέσω συσχεδίασης υλικού - λογισμικού 
  • Προστασία σχεδιαστικών πυρήνων υλικού από αντιγραφή

 

Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα:
11:00-12:45
Τρίτη:
8:00-12:45
Τετάρτη:
8:00-12:45
Πέμπτη:
8:00-12:45
Member of this department

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.