Μέλη ΔΕΠ

Υπόδειξη: Επιλέγοντας το όνομα ενός μέλους ΔΕΠ εμφανίζονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι ώρες συνεργασίας. Note: For information regarding research interests and office hours please click on the faculty name
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: nsklavos@upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια Υλικού, Κυβερνοασφάλεια, Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού, Ενσωματωμένα Συστήματα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Nicolas Sklavos @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: aandriko@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • General Topology
 • Uniform structures and generalizations
 • Order, Lattices, Ordered Algebraic Structures
 • Graph Theory, Directed Graphs, Tournaments
 • Mathematical and Quantitative Methods
 • Microeconomics-General Equilibrium, Welfare Economics, Analysis of Collective Decision Making
 • Social Choice
 • Consumer Economics-Theory
 • Game Theory-General
 • Topology in Computer Science
 • Computational Economics-Computational Social Choice 
 • Domain Theory
 • Partial Differential Equations
 • Dynamical Systems
 • Applied Mathematics
 • Mathematical Analysis
 • Athanasios  Andrikopoulos @ Google Scholar

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: vergos@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Haridimos T. Vergos @ Google Scholar

 • Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων
 • Αριθμητικά κυκλώματα, με έμφαση στα πλεονάζοντα αριθμητικά συστήματα
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας και σχεδιασμός για εύκολο έλεγχο
 • Σχεδιασμός ενσωματωμένων κυκλωμάτων αυτοελέγχου
 • Σχεδιασμός κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης
 • Μέθοδοι ανοχής σφαλμάτων υλικού για μεγιστοποίηση της απόδοσης μιας κατασκευαστικής γραμμής
 • Γρήγορη πρωτοτυποποίηση συστημάτων μέσω συσχεδίασης υλικού - λογισμικού 
 • Προστασία σχεδιαστικών πυρήνων υλικού από αντιγραφή

 


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: cveri@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: kvlachos@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ασφάλεια Δικτύων, Συστήματα Μετάδοσης με Οπτικές Ίνες, Φωτονική Τεχνολογία και Δίκτυα Υπερ-υψηλών ταχυτήτων

Kyriakos Vlachos @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: stratis@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Eπιστημονικοί υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με έμφαση στην υπολογιστική γραμμική άλγεβρα και στις εφαρμογές της
 • Παράλληλη επεξεργασία
 • Ανάκτηση πληροφορίας και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας​​
 • Υπολογιστική επιστήμη και τεχνολογία (Computational Science and Engineering)
 • Περιβάλλοντα επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving Environments)
 • Efstratios Gallopoulos @Google Scholar

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: garofala@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εκτίμηση Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογίες και Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού

John Garofalakis @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: Dermatas@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: zaro@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων, Ευφυής Υπολογιστική & Τεχνολογία, Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων, Βελτιστοποίηση Συστημάτων και Δικτύων Ευρείας Κλίμακας, Βελτιστοποίηση Υποστήριξης Αποφάσεων, Aνάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, Αποκεντρωμένος Υπολογισμός, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Κινητικότητα σε Έξυπνες Πόλεις, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων, παυξημένη/Εικονική Πραγματικότητα.

Christos Zaroliagis@Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: thrambo@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: kakl@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, υπολογιστική πολυπλοκότητα, δίκτυα επικοινωνιών, παράλληλος και κατανεμημένος υπολογισμός, πιθανοτικοί και προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, υπολογιστική κοινωνική επιλογή, υπολογισμός υψηλών επιδόσεων, κρυπτογραφία, ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Christos Kaklamanis @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Assistant Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: akomninos@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
 • Δικτυοκεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή σε περιβάλλοντα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
 • Διαδίκτυο των Αντικειμένων
 • Ευφυή Περιβάλλοντα
 • Περιρρέουσα Νοημοσύνη
 • Επίγνωση Πλαισίου
 • Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Γραφείο: 1.Α.5 (1ος όροφος)

ΔημοσιεύσειςAndreas Komninos @ Google Scholarhttp://www.komninos.info


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: spyridon.kontogiannis@upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Αλγόριθμοι Αμεσης Απόκρισης και Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Θεμελιώσεις Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα.


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: dkosmo@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας / Ήχου
 • Υπολογιστική Όραση
 • Μηχανική Μάθηση​​
 • Μηχανική Μετάφραση

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: likothan@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ευφυείς Υβριδικοί Αλγόριθμοι, Τ.Ν., Ε.Σ., Προσαρμοζόμενα Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης, Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης, Βιοπληροφορική και εφαρμογές τους σε: Υπολογιστική Πρόβλεψη Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων, Υπολογιστικές Τεχνικές για Πρόβλεψη miRNAs, Βάση Γνώσης Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων στον Ανθρώπινο Οργανισμό, Μοντελάρισμα Οικονομικών Αγορών με Τεχνικές Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εικονικά Περιβάλλοντα Δημιουργικής Μάθησης.

Spyridon Likothanassis @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: makri@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δομές Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Δεδομένων,  Αλγόριθμοι Διαχείρισης και Επεξεργασίας Συμβολοσειρών, Υπολογιστική Γεωμετρία, Τεχνολογίες Διαδικτύου. Βιοπληροφορική, Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων. 

Christos Makris @ Google Scholar

Christos Makris@Scopus

ORCID:                                  https://orcid.org/0000-0003-2571-7449


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: vasilis@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: berberid@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Adaptive Signal Processing, Statistical Learning, Distributed Information Processing and Learning, Signal Processing for Communications, Wireless Communications and Sensor Networks, Array Signal Processing,  Smart Grid etc.

K. Berberidis @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: bouras@upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Ανάλυση της Απόδοσης Δικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ, Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Θέματα Χρέωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα και Υπηρεσίες, Θέματα Παγκόσμιου Ιστού
 • Christos J. Bouras @ Google Scholar

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: nikolosd@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Dimitris Nikolos @ Google Scholar


this is my face
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: xenos@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Software Quality, Human-Computer Interaction (HCI), Human-Robot Interaction (HRI)

Software Quality and Human-Computer Interaction Laboratory

Michalis Xenos @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Assistant Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: papaioan@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα: 17.00-18.00, Πέμπτη: 17.00-18.00, 20.00-21.00 κατόπιν συνεννόησης

Eπικοινωνία: 12.00-00.00 (7/7)


Εσωτερικός κανονισμός Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 5468-B-14.9.2023) [αρχείο pdf]

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών 530/25648-26.10.2015 [αρχείο pdf]

 

 


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: sioutas@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων, Αποκεντρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλου όγκου Δεδομένων, Χώρο – Χρονικές Βάσεις Δεδομένων,  Κατανεμημένες Δομές Δεδομένων για υποδομές υπολογιστικού νέφους, P2P Συστήματα,
Έξυπνα Ευρετήρια, Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη γνώσης και Μηχανική Μάθηση μεγάλης κλίμακας, Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων σε NoSQL Βάσεις Δεδομένων, λ-υπολογισμός και συναρτησιακός προγραμματισμός (SCALA, PYTHON).

Spyros Sioutas @ Google Scholar


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: vstefan@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Δυναμικά Συστήματα
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση

Vangelis Stefanopoulos @ Google Scholar

Vangelis Stefanopoulos @ Scopus


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Email: ktsichlas@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων για Κύρια και Δευτερεύουσα Μνήμη, Αλγόριθμοι και Δομές Δέδομένων σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα, Υπολογιστική Γεωμετρία, Αλγόριθμοι Αλφαριθμητικών, Αλγόριθμοι σε Γραφήματα, Πολυπλοκότητα (με έμφαση στο πως η Φυσική αλληλεπιδρά με την Πληροφορική), Φυσικοί Aλγόριθμοι, Ανάλυση Πολύπλοκων Δικτύων. Kostas Tsichlas @ Google Scholar (με link στο https://scholar.google.com/citations?user=-KUXfxsAAAAJ&hl=el&oi=ao)

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Associate Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: phadjido@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: christides@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ηλεκτρικές και Μαγνητικές Ιδιότητες των υλικών:  Christos Christides @ Google Scholar

 


Ακαδημαϊκή Βαθμίδα Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: psarakis@ceid.upatras.gr Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Eπεξεργασία εικόνας και υπολογιστική/μηχανική όραση, μηχανική εκμάθηση, επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών και σεισμολογικών σημάτων, σχεδίαση κλασσικών φίλτρων 

Emmanouil Psarakis @ Google Scholar


Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.