Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

«Τα σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    

3 ΜΑΡΤΙΟΥ – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

 

Αγαπητοί μαθητές,

το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1980. Μαζί με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του πανεπιστημίου Κρήτης ήταν τα πρώτο τμήματα στη χώρα που είχαν ως επιστημονικό αντικείμενο το “νέο”, τότε, κλάδο. Έναν κλάδο που είναι γενικώς παραδεκτό ότι επηρεάζει πλέον σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Τμήμα στην Πάτρα, που διεθνώς είναι γνωστό ως CEID (Computer Engineering & Informatics Department), ήταν το πρώτο με 5ετείς σπουδές επιπέδου μηχανικού που οδηγούν σε Δίπλωμα που αναγνωρίζεται ως Integrated Master’s. Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 Τομείς (εν συντομία, Υλικού και Αρχιτεκτονικής, Λογικού, Θεμελιώσεων και Εφαρμογών). Τα πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών αποτελούνται από μαθήματα που παρέχουν ένα ζυγισμένο μίγμα βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων επί των επιστημονικών αντικειμένων που συνιστούν την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Τα μετέπειτα εξάμηνα περιέχουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, καθώς και χρόνο προετοιμασίας της Διπλωματικής Εργασίας. Η αναγνώριση του Τμήματός μας είναι παγκόσμια, καθώς απόφοιτοί μας διαπρέπουν επαγγελματικά σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, ως το πρώτο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής που ιδρύθηκε στη χώρα, οι απόφοιτοι έχουν συνεισφέρει από διάφορες θέσεις στην οργάνωση της Πληροφορικής στην Ελλάδα. Πολλοί έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της επιστήμης διεθνώς, ως ερευνητές σε πανεπιστήμια και εργαστήρια. Επομένως, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι και σήμερα, οι απόφοιτοί μας δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εύρεση εργασίας που σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Το Τμήμα απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές, με διεθνή αναγνώριση για το έργο τους. Έχει μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς που διεξάγουν έρευνα στην αιχμή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής και διαθέτει εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή υψηλών προδιαγραφών για την εκπαίδευση των φοιτητών και την διεξαγωγή έρευνας αιχμής. Κατά την επίσκεψή σας, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποιες από τις πρόσφατες δραστηριότητές μας και να μάθετε για το Τμήμα και την εκπαίδευση και προοπτικές που παρέχει. Για να προετοιμαστείτε καλύτερα, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.ceid.upatras.gr) και τις σελίδες των καθηγητών και των εργαστηρίων μας. Σας περιμένουμε!

Ο πρόεδρος του Τμήματος,

Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής

 

Επικοινωνία για τον προγραμματισμό επισκέψεων:

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ
mail: koutsomi@ceid.upatras.gr, τηλ: 2610996997

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
mail: secretary@ceid.upatras.gr, τηλ: 2610996941

 

Θεματικές Ενότητες 2019-2020

 1. Παρουσίαση Τμήματος
 2. Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου
 3. Κυβερνοασφάλεια και Υλικό
 4. Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση
 5. Παρουσίαση δραστηριότητας ερευνητικής ομάδας ALGOCUR
 6. Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM

 

 1. Παρουσίαση Τμήματος

Θέμα:

Παρουσίαση Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Υπεύθυνος:

Καθ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610996911, 2610996941

e-mail:

Βαθμίδες που απευθύνεται:

Λύκειο

Ημέρες υποδοχής:

Κατόπιν συνεννόησης

Χώρος:

Αίθουσα διδασκαλίας

Ιστοσελίδα:

http://www.ceid.upatras.gr

Διάρκεια:

45΄

Αριθμός μαθητών/ομάδες:

Έως 60

 

Σύντομη περιγραφή

 

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1980 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα τμήματα της χώρας που παρείχε σπουδές αμιγώς στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας των υπολογιστών. Στα πλαίσια της δράσης αυτής οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του τμήματος και να ενημερωθούν για την εκπαίδευση και τις προοπτικές που παρέχει. Θα γίνει παρουσίαση της δομής και της οργάνωσης του τμήματος, του προγράμματος σπουδών και της έρευνας που διεξάγεται στους τομείς και τα εργαστήριά του. Έτσι οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις απαιτήσεις του τμήματος, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει στους αποφοίτους του.

 

 1. Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου

Θέμα:

Παρουσίαση Υπολογιστικού Κέντρου

Υπεύθυνος:

Καθ. Χρήστος Ζαρολιάγκης, Δρ. Μάνος Γεωργουδάκης

Τηλ. Επικοινωνίας:

2610996950, 2610996935

e-mail:

,

Βαθμίδες που απευθύνεται:

 

Ημέρες υποδοχής:

κατόπιν συνεννόησης

Χώρος:

Υπολογιστικό Κέντρο

Ιστοσελίδα:

-

Διάρκεια:

20΄ ανά ομάδες

Αριθμός μαθητών/ομάδες:

Έως 60

 

Σύντομη περιγραφή

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικό Κέντρο) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής είναι το βασικό εργαστήριο για την εκπαίδευση των φοιτητών στο λογισμικό και οι υποδομές του χρησιμοποιούνται από διάφορα μαθήματα. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Αίθουσα Κεντρικών Υπολογιστών & Δικτυακών Συστημάτων- Computer Room) στον οποίο βρίσκεται ο κύριος όγκος του κεντρικού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τμήματος. Παράλληλα, το ΕΗΥ ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρέχει τις κεντρικές ΤΠΕ του Τμήματος, οι οποίες στηρίζουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη κυρίως στην ασφάλεια της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων, στα λειτουργικά συστήματα, τις δικτυακές τεχνολογίες υψηλών ταχυτήτων, τις τεχνολογίες διαδικτύου, τις νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, τις τεχνολογίες πλέγματος, τις εφαρμογές κινητών συσκευών, τα συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα συστήματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Η ξενάγηση στο Υπολογιστικό Κέντρο του ΤΜΗΥΠ περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας των τερματικών του Υ/Κ
 • Περιγραφή και επίδειξη των μέτρων ασφαλείας που διαθέτει το Υ/Κ τόσο από φυσικές καταστροφές όσο και κακόβουλη πρόσβαση
 • Συνοπτική περιγραφή της υποδομής του Υ/Κ – hardware
 • Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους χρήστες
 • Διασύνδεση – δικτύωση του Υ/Κ με το δίκτυο του ΤΜΗΥΠ
 • Περιγραφή των εργασιών / καθηκόντων στο Υ/Κ

 

 

 1. Κυβερνοασφάλεια και Υλικό (CyberSecurity on Hardware)

Θέμα:

Κυβερνοασφάλεια και Υλικό (CyberSecurity on Hardware)

Υπεύθυνος:

Ερευνητική Ομάδα ΣΚΥΤΑΛΗ:

Αναπλ. Καθηγ. Νικόλαος Σκλάβος

Τηλ. Επικοινωνίας:

+30 2610 996 983

e-mail:

Βαθμίδες που απευθύνεται:

Λύκειο

Ημέρες υποδοχής:

Κατόπιν συνεννόησης

Χώρος:

Αίθουσα Σεμιναρίων / Εργαστήριο

Ιστοσελίδα:

www.scytale.ceid.upatras.gr

Διάρκεια:

45΄

Αριθμός μαθητών/ομάδες:

Μέγιστο 30 μαθητές

 

Σύντομη περιγραφή

Η Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και το Υλικό (Hardware), αποτελούν μια από τις πιο σύγχρονες επιστημονικές και ερευνητικές κατευθύνσεις, στο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών. Αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής, αλλά και της ερευνητικής κοινότητας, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, σε μελλοντικές τεχνολογίες. Από τη χρήση συνθηματικών και την κρυπτογράφηση δεδομένων, από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο των πραγμάτων και τις τραπεζικές συναλλαγές, μέχρι τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα ταξίδια στο διάστημα, ολοένα και περισσότερο οι χρήστες και οι εφαρμογές της επιστήμης των υπολογιστών, θα πρέπει να υποστηρίζονται από τη μυστικότητα των συναλλαγών, την ακεραιότητα των δεδομένων και την εξουσιοδότηση, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογίες αιχμής, όπως το διαδίκτυο των πραμάτων (Internet of Things – IoT), το υπολογιστικό σύννεφο (Cloud Computing), οι «έξυπνες» εφαρμογές (Smart, -Cars, -Cities, -Homes) κ.α. , προϋποθέτουν προστασία απέναντι σε σύνθετες απειλές, τόσο στις διατάξεις υλικού και στις συσκευές επικοινωνίας, όπως οι δούρειοι ίπποι, το ιομορφικό υλικό, η κλωνοποίηση, όσο και απέναντι στο κακόβουλο και επιβλαβές λογισμικό, που τις υποστηρίζουν.

 

 1. Θέμα:

  Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση

  Υπεύθυνος:

  Ερευνητική Ομάδα AIGROUP: Καθ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

  Τηλ. Επικοινωνίας:

  2610996937

  e-mail:

  Βαθμίδες που απευθύνεται:

  Λύκειο

  Ημέρες υποδοχής:

  Κατόπιν συνεννόησης

  Χώρος:

  Αμφιθεατρική αίθουσα/Υπολογιστικό Κέντρο

  Ιστοσελίδα:

  http://aigroup.ceid.upatras.gr

  Διάρκεια:

  30-40 λεπτά

  Αριθμός μαθητών/ομάδες:

  Μέγιστο 50 μαθητές

   

  Σύντομη περιγραφή

  Οι εικονικοί κόσμοι αποτελούν ένα σημαντικά ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για τη στήριξη των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης και παρέχουν δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους να παρατηρούν και να πειραματίζονται με φαινόμενα και διαδικασίες.

  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, θα παρουσιαστεί το έργο "World of Physics: an innovative educational environment for virtual reality for school physics education" το οποίο έχει ως στόχο να υποστήριξει τους μαθητές στη μελέτη της φυσικής. Το μαθησιακό περιβάλλον υιοθετεί μια παιδαγωγική προσέγγιση που μέσω της 3D εικονικής πραγματικότητας, προσφέρει συναρπαστικές, διασκεδαστικές και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

  Το World of Physic (WoP) αφορά κυρίως ένα 3D εικονικό περιβάλλον σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν τη φυσική. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών διαδικασιών και μπορούν να επισκεφθούν τα εικονικά εργαστήρια φυσικής, να πραγματοποιήσουν πειράματα, να διερευνήσουν διαδικασίες και φαινόμενα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσω εκπαιδευτικού περιεχομένου. Στα εικονικά εργαστήρια μπορούν επίσης να διερευνήσουν μη παρατηρήσιμα φαινόμενα, διεξάγοντας αδύνατα πειράματα.

   

  1. Παρουσίαση Δραστηριότητας Ερευνητικής Ομάδας ALGOCUR

  Θέμα:

  Ερευνητική Ομάδα ALGOCUR

  Υπεύθυνος:

  Καθ. Χρήστος Ζαρολιάγκης

  Τηλ. Επικοινωνίας:

  2610996912

  e-mail:

  Βαθμίδες που απευθύνεται:

  A-βάθμια & Β-βάθμια εκπαίδευση

  Ημέρες υποδοχής:

  κατόπιν συνεννόησης

  Χώρος:

  Υπολογιστικό Κέντρο

  Ιστοσελίδα:

  -

  Διάρκεια:

  15΄ ανά ομάδες

  Αριθμός μαθητών/ομάδες:

  60

   

  Σύντομη περιγραφή

  Η ερευνητική ομάδα ALGOCUR (Algorithms, Optimization and Security) ασχολείται με θεμελιώδη ζητήματα αλγορίθμων, βελτιστοποίησης και ασφάλειας συστημάτων και δικτύων ευρείας κλίμακας, καθώς και με την πρακτική εφαρμογή των προκυπτουσών μεθόδων και αρχών σε πραγματικά σενάρια και καταστάσεις.

   

                             

   

   

  Εστιάζει την έρευνά της στην ανάπτυξη εργαλείων για τον χειρισμό δικτύων ευρείας κλίμακας, επειδή τα δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στην μοντέρνα επιστήμη δεδομένων αφού χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μοτίβων και δομών σε εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων (πχ ανάλυση αρχείων καταγραφής δεδομένων, ιστορικών δεδομένων κυκλοφοριακής κίνησης, συμπεριφοράς χρηστών παγκόσμιου ιστού, δεδομένων αγορών, κλπ).

  Οι δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας ALGOCUR συμπεριλαμβανόμουν (μεταξύ άλλων):

  • Καινοτόμο Αλγοριθμική Τεχνολογία
  • Υπολογιστική δεδομένων και κλιμακωσιμότητας
  • Υπηρεσίες και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
  • Κινητικότητα σε Έξυπνες Πόλεις
  • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων
  • Επαυξημένη/Εικονική Πραγματικότητα.

  Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας ALGOCUR θα εστιάσει σε υπηρεσίες/εφαρμογές ευφυών  συστημάτων μεταφορών και κινητικότητας σε έξυπνες πόλεις, εξηγώντας τη σημασία της καινοτόμου αλγοριθμικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη αποδοτικών εφαρμογών σε αυτά τα πεδία.

  Βέλτιστες Διαδρομές σε Οδικά Δίκτυα

  • Πώς μετακινείται κανείς βέλτιστα σε ένα οδικό δίκτυο του οποίου οι κυκλοφοριακές συνθήκες μεταβάλλονται με τον χρόνο;
  • Τι συμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις (ατύχημα, έργα, κλπ);
     

   

  Προσωποποιημένες Τουριστικές Περιηγήσεις

   

  1. Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM 

  Θέμα:

  Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου MDAKM

  Υπεύθυνος:

  Καθ. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου

  Τηλ. Επικοινωνίας:

  2610996993 

  e-mail:

  Βαθμίδες που απευθύνεται:

  Λύκειο

  Ημέρες υποδοχής:

  Κατόπιν συνεννόησης

  Χώρος:

  Εργαστήριο MDAKM

  Ιστοσελίδα:

  http://mdakm.ceid.upatras.gr/index.php/en/home/

  Διάρκεια:

  30΄ ανά ομάδa

  Αριθμός μαθητών/ομάδες:

  15 μαθητές ανά ομάδα, μέγιστο 15  μαθητές

   

  Σύντομη περιγραφή:

  Σύντομη επίδειξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου προσαρμοσμένες στις ανάγκες μαθητών Λυκείου:

  • Επίδειξη έξυπνου γιλέκου για την καταγραφή φυσιολογικών σημάτων σε ηλικιωμένους.
  • Σύντομη επίδειξη συστήματος ανίχνευσης πτώσης μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου
  • Σύντομη επίδειξη επεξεργασίας (συμπλήρωσης εικόνων)
  • Σύντομη επίδειξη επεξεργασίας ιατρικών εικόνων μαγνητικής τομογραφίας για αναγνώριση και τμηματοποίηση εγκεφαλικών όγκων.

  Οι επιδείξεις θα λάβουν χώρα στο εργαστήριο Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης (MDAKM) σε μικρές ομάδες μαθητών μέχρι 15 ατόμων (λόγω του περιορισμού στο χώρο) και έπειτα από συνεννόηση με τον διευθυντή του εργαστηρίου.

   

Image: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.