Προπτυχιακά Μαθήματα

Εξάμηνο: 1
Τίτλος Διδάσκοντες
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Σιούτας Σπύρος, Μακρής Χρήστος
Γραμμική Άλγεβρα Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων Βέργος Χαρίδημος, Νικολός Δημήτριος
Διακριτά Μαθηματικά Τσίχλας Κώστας, Παπαϊωάννου Έυη
Εξάμηνο: 2
Τίτλος Διδάσκοντες
Λογική Σχεδίαση Ζερβάκης Γεώργιος, Νικολός Δημήτριος, Βέργος Χαρίδημος
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Χατζηδούκας Παναγιώτης
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Χρηστίδης Χρήστος
Γενικά Μαθηματικά Ι Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Εξάμηνο: 3
Τίτλος Διδάσκοντες
Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Ζαρολιάγκης Χρήστος, Aθανασόπουλος Σταύρος
Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής Νικολετσέας Σωτήριος
Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Εργαστήριο Λογικού Σχεδιασμού Ζερβάκης Γεώργιος
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές Κοσμαδάκης Σταύρος
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Νικολός Δημήτριος
Εξάμηνο: 4
Τίτλος Διδάσκοντες
Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Δερματάς Ευάγγελος
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών * Γαροφαλάκης Ιωάννης, Σιούτας Σπύρος, Χατζηδούκας Παναγιώτης
Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Νικολός Δημήτριος
Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Δομές Δεδομένων Μακρής Χρήστος, Σιούτας Σπύρος
Εξάμηνο: 5
Τίτλος Διδάσκοντες
Βάσεις Δεδομένων Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Λειτουργικά Συστήματα Μακρής Χρήστος, Σιούτας Σπύρος, Χατζηδούκας Παναγιώτης
Θεωρία Υπολογισμού Κακλαμάνης Χρήστος, Παπαϊωάννου Έυη
Τεχνητή Νοημοσύνη Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Εξάμηνο: 6
Τίτλος Διδάσκοντες
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Γαροφαλάκης Ιωάννης, Σιούτας Σπύρος
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων Ξένος Μιχάλης, Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Κομνηνός Ανδρέας
Δίκτυα Υπολογιστών Βλάχος Κυριάκος
Παράλληλη Επεξεργασία Χατζηδούκας Παναγιώτης, Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ, Κοσμόπουλος Δημήτριος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Τσίχλας Κώστας, Κακλαμάνης Χρήστος
Εξάμηνο: 7
Τίτλος Διδάσκοντες
Επιστημονικός Υπολογισμός Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Χατζηδούκας Παναγιώτης
Μικροϋπολογιστές Σκλάβος Νικόλαος
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Κομνηνός Ανδρέας, Γαροφαλάκης Ιωάννης
Εξάμηνο: 8
Τίτλος Διδάσκοντες
Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές Σκλάβος Νικόλαος
Τεχνολογία Λογισμικού Ξένος Μιχάλης

Μαθήματα Επιλογής

Εαρινό Εξάμηνο
Core Elective
Διδάσκοντες Συνεργάτες
Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική
Ρομποτική Δερματάς Ευάγγελος
Βασικές Αρχές Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών Βερυκούκης Χρήστος
Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI Ζερβάκης Γεώργιος
Διάχυτος Υπολογισμός Κομνηνός Ανδρέας
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων Νικολός Δημήτριος
Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Γαροφαλάκης Ιωάννης
Παράλληλοι Αλγόριθμοι Κακλαμάνης Χρήστος, Παπαϊωάννου Έυη
Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της Κοσμαδάκης Σταύρος
Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Μακρής Χρήστος, Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Πρακτική Άσκηση Ψαράκης Εμμανουήλ Spyros Sioutas Κostas Tsichlas
Διαδραστικές Τεχνολογίες
Ασφάλεια σε υλικό Σκλάβος Νικόλαος
Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι Κοντογιάννης Σπυρίδων
e-Επιχειρείν Γαροφαλάκης Ιωάννης, Ρήγκου Μαρία
Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD) Βέργος Χαρίδημος
Αποκεντρωμένοσ Υπολογισμός και Μοντελοποίηση Τσίχλας Κώστας
Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης Μακρής Χρήστος, Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Κρυπτογραφία
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Ζαρολιάγκης Χρήστος
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Κομνηνός Ανδρέας
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙI Ξένος Μιχάλης
Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων Νικολετσέας Σωτήριος
Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Ζαρολιάγκης Χρήστος
Αρχιτεκτονικές 5G, τεχνολογίες, εφαρμογές και βασικοί δείκτες απόδοσης Βερυκούκης Χρήστος
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
General Elective 1
Κοινωνιογλωσσολογία
Ιστορία της Τέχνης
Εμπορικό Δίκαιο
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Δημόσια Οικονομική
Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι
Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες
Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
Αγγλικά ΙΙ
Αναλυτική Φιλοσοφία ||
Χειμερινό Εξάμηνο
Core Elective
Διδάσκοντες
Τεχνολογίες Αποκεντρωμένων Δεδομένων Σιούτας Σπύρος
Σύγχρονες Εφαρμογές Ασφάλειάς Δικτύων Βλάχος Κυριάκος
Ηλεκτροακουστική
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Επεξεργασία Σημάτων και Γραφήματα Κοσμόπουλος Δημήτριος, Ψαράκης Εμμανουήλ, Κοσμαδάκης Σταύρος
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Βλάχος Κυριάκος
Αρθρωτά Κβαντικά Συστήματα Χρηστίδης Χρήστος
Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιών Τσίχλας Κώστας
Θέματα Όρασης Υπολογιστών Ψαράκης Εμμανουήλ
Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθησης
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής Κοσμαδάκης Σταύρος
Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού Βέργος Χαρίδημος
Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα Ξένος Μιχάλης
Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Χατζηδούκας Παναγιώτης, Δερματάς Ευάγγελος, Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Σημασιολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών Κοσμαδάκης Σταύρος, Κακλαμάνης Χρήστος
Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων Παπαϊωάννου Έυη
Πιθανοτικές Τεχνικές και Τυχαιοκρατικοί Αλγόριθμοι Νικολετσέας Σωτήριος
Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Βλάχος Κυριάκος
Γλωσσική Τεχνολογία Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων Σιούτας Σπύρος, Τσίχλας Κώστας
Εισαγωγή σε VLSI Ζερβάκης Γεώργιος
Ανάκτηση Πληροφορίας Μακρής Χρήστος
Ενσωματωμένα Συστήματα Σκλάβος Νικόλαος
Κατανεμημένα Συστήματα Κοντογιάννης Σπυρίδων
Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ
Θεωρία Αποφάσεων Κοσμόπουλος Δημήτριος, Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Κυβερνοασφάλεια Σκλάβος Νικόλαος
Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γαροφαλάκης Ιωάννης, Κομνηνός Ανδρέας
Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I Θραμπουλίδης Κλεάνθης
Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Κακλαμάνης Χρήστος
Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Ζαρολιάγκης Χρήστος, Κοντογιάννης Σπυρίδων, Κακλαμάνης Χρήστος
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ξένος Μιχάλης
General Elective 1
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία
Αισθητική

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.