Προπτυχιακά Μαθήματα

Εξάμηνο: 1
Τίτλος Διδάσκοντες
Αγγλική Γλώσσα
Λογική Σχεδίαση I Βέργος Χαρίδημος
Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Makris Christos , Σιούτας Σπύρος, Κομνηνός Ανδρέας, Βερυκούκης Χρήστος
Φυσική Χρηστίδης Χρήστος
Μαθηματικά Ι Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Διακριτά Μαθηματικά Τσίχλας Κώστας
Εξάμηνο: 2
Τίτλος Διδάσκοντες
Μαθηματικά ΙΙ Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Θεωρία Κυκλωμάτων Χρηστίδης Χρήστος
Λογική Σχεδίαση ΙΙ Αλεξίου Γεώργιος, Βέργος Χαρίδημος
Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Θραμπουλίδης Κλεάνθης
Γραμμική Άλγεβρα Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Οργανομετρία Χρηστίδης Χρήστος
Εξάμηνο: 3
Τίτλος Διδάσκοντες
Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Ζαρολιάγκης Χρήστος, Aθανασόπουλος Σταύρος
Πιθανότητες και Αρχές Στατιστικής Νικολετσέας Σωτήριος
Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές Κοσμαδάκης Σταύρος
Βασικά Ηλεκτρονικά Δερματάς Ευάγγελος
Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Nikolos Dimitris
Εξάμηνο: 4
Τίτλος Διδάσκοντες
Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ
Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Nikolos Dimitris
Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Δομές Δεδομένων Makris Christos , Σιούτας Σπύρος
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Βλάχος Κυριάκος
Εξάμηνο: 5
Τίτλος Διδάσκοντες
Βάσεις Δεδομένων Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Λειτουργικά Συστήματα Makris Christos , Σιούτας Σπύρος
Θεωρία Υπολογισμού Κακλαμάνης Χρήστος, Παπαϊωάννου Έυη
Τεχνητή Νοημοσύνη Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Εξάμηνο: 6
Τίτλος Διδάσκοντες
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Γαροφαλάκης Ιωάννης, Σιούτας Σπύρος
Παράλληλη Επεξεργασία Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων Ξένος Μιχάλης, Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Κομνηνός Ανδρέας
Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ
Δίκτυα Υπολογιστών Βλάχος Κυριάκος
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Τσίχλας Κώστας
Εξάμηνο: 7
Τίτλος Διδάσκοντες
Επιστημονικός Υπολογισμός Γαλλόπουλος Ευστράτιος
Μικροϋπολογιστές Σκλάβος Νικόλαος
Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Κομνηνός Ανδρέας, Γαροφαλάκης Ιωάννης
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Εξάμηνο: 8
Τίτλος Διδάσκοντες
Τεχνολογία Λογισμικού Ξένος Μιχάλης, Παυλίδης Γεώργιος
Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές Σκλάβος Νικόλαος

Μαθήματα Επιλογής

Εαρινό Εξάμηνο
Core Elective
Διδάσκοντες Συνεργάτες
Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική
Σύγχρονες Εφαρμογές Ασφάλειάς Δικτύων Βλάχος Κυριάκος
Ρομποτική Δερματάς Ευάγγελος
Βασικές Αρχές Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών Βερυκούκης Χρήστος
Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI Σκλάβος Νικόλαος
Διάχυτος Υπολογισμός Κομνηνός Ανδρέας
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων Nikolos Dimitris
Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Παυλίδης Γεώργιος
Σημασιολογία στην Επιστήμη των Υπολογιστών Κοσμαδάκης Σταύρος, Νικολετσέας Σωτήριος
Παράλληλοι Αλγόριθμοι Κακλαμάνης Χρήστος, Παπαϊωάννου Έυη
Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της Κοσμαδάκης Σταύρος
Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Makris Christos , Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Πρακτική Άσκηση Ψαράκης Εμμανουήλ Spyros Sioutas Κostas Tsichlas
Διαδραστικές Τεχνολογίες
Ασφάλεια σε υλικό Σκλάβος Νικόλαος
Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι Σπυράκης Παύλος, Τσίχλας Κώστας
e-Επιχειρείν Γαροφαλάκης Ιωάννης, Ρήγκου Μαρία
Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD) Βέργος Χαρίδημος
Αποκεντρωμένοσ Υπολογισμός και Μοντελοποίηση Τσίχλας Κώστας
Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης Makris Christos , Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Κρυπτογραφία
Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία Παυλίδης Γεώργιος
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Ζαρολιάγκης Χρήστος
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Κομνηνός Ανδρέας
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙI Παυλίδης Γεώργιος
Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων Νικολετσέας Σωτήριος
Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Ζαρολιάγκης Χρήστος
Αρχιτεκτονικές 5G, τεχνολογίες, εφαρμογές και βασικοί δείκτες απόδοσης Βερυκούκης Χρήστος
Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
General Elective 1
Κοινωνιογλωσσολογία
Ιστορία της Τέχνης
Εμπορικό Δίκαιο
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Δημόσια Οικονομική
Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι
Αρχαίες Ελληνικές Δημοκρατίες
Φιλοσοφία του Νου
Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
Αγγλικά ΙΙ
Αναλυτική Φιλοσοφία ||
Χειμερινό Εξάμηνο
Core Elective
Διδάσκοντες
Ηλεκτροακουστική
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς και Επιστήμονες
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Βλάχος Κυριάκος
Θέματα Όρασης Υπολογιστών Ψαράκης Εμμανουήλ
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής Κοσμαδάκης Σταύρος
Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού Βέργος Χαρίδημος
Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα Ξένος Μιχάλης
Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Δερματάς Ευάγγελος
Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων Ζαρολιάγκης Χρήστος
Πιθανοτικές Τεχνικές Νικολετσέας Σωτήριος
Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Βλάχος Κυριάκος
Γλωσσική Τεχνολογία Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων Σιούτας Σπύρος, Τσίχλας Κώστας
Σύγχρονη Φυσική Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Στεφανόπουλος Ευάγγελος
Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Χατζηλυγερούδης Ιωάννης
Εισαγωγή σε VLSI Αλεξίου Γεώργιος
Ανάκτηση Πληροφορίας Makris Christos
Ενσωματωμένα Συστήματα Σκλάβος Νικόλαος
Κατανεμημένα Συστήματα Ι Ζαρολιάγκης Χρήστος
Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ψαράκης Εμμανουήλ
Θεωρία Αποφάσεων Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Κυβερνοασφάλεια Σκλάβος Νικόλαος
Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γαροφαλάκης Ιωάννης
Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες
Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I Παυλίδης Γεώργιος
Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Κακλαμάνης Χρήστος
Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Σπυράκης Παύλος, Ζαρολιάγκης Χρήστος
Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθησης
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ξένος Μιχάλης, Παυλίδης Γεώργιος
General Elective 1
Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Αρχαία Ελληνική Ιστορία
Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία
Αισθητική

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.