Αποκεντρωμένοσ Υπολογισμός και Μοντελοποίηση

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE589
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Μοντέλα: Κατανεμημένα και Αποκεντρωμένα: LOCAL-CONGEST, Πρωτόκολλα Πληθυσμών, Δυναμική Πληθυσμών, Δυναμική Γνώμης, Κυψελωτά Αυτόματα, Δυναμική Δικτύων, Μοντελοποίηση με Πράκτορες.

Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι:

 • Μεγαλύτερο Ανεξάρτητο Σύνολο
 • Χρωματισμός (αιτιοκρατικός και πιθανοκρατικός)
 • Προσεγγιστικός αλγόριθμος για κυρίαρχα σύνολα
 • Αυτό-σταθεροποιητικοί αλγόριθμοι
 • Υπολογισμός με βάση την Physarum Polycephalum

Αποκεντρωμένοι Αλγόριθμοι/Συστήματα:

 • Boolean Δίκτυα, Hopfield Δίκτυα
 • Κυψελωτά Αυτόματα
 • Δικτυακά Συστήματα
 • Δυναμική Γνώμης (De Groot Model)
 • Δυναμική Πληθυσμών (Επιδημιολογικά Μοντέλα, Μοντέλα Θηρευτή-Θηράματος)

Μοντελοποίηση με Πράκτορες – Εργαστηριακό Μέρος:

 • Απλά μοντέλα βασισμένα σε Πράκτορες
 • Ιδιότητες και Ενέργειες Πρακτόρων
 • Το Περιβάλλον των Πρακτόρων
 • Οι Αλληλεπιδράσεις των Πρακτόρων
 • Υλοποίηση μοντέλων σε NETLOGO

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.