Αρχαία Ελληνική Ιστορία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ72
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

1. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο.

2. Μελέτη των επιμέρους ενοτήτων

3. Επιλεκτική μελέτη των ιστορικών πηγών ((Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Αρριανός)

4. Βιβλιογραφική ενημέρωση 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.