Αρθρωτά Κβαντικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE594
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Διαλέξεις

 ΚΥΜΑΤΙΚΗ:

 • Διάδοση κυμάτων,
 • Πείραμα διπλής-σχισμής του Young,
 • Συμβολή,
 • Περίθλαση,
 • κριτήριο Rayleigh

 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ:

 • Διακριτό φάσμα-κβάντωση της ενέργειας,
 • Δυϊσμός σωματίδιο-κύμα,
 • Πιθανοκρατική περιγραφή,
 • Αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg και συμπληρωματικότητας του Bohr,
 • Κβαντική υπέρθεση και διαπλοκή,
 • Εξίσωση Schrödinger σε μια διάσταση,
 • Κινηματική στην κλασσική και κβαντική μηχανική
 • Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού
 • Κβαντική διέλευση φράγματος- Φαινόμενο σήραγγας
 • Κβαντική συμβολή: Πείραμα διπλής-σχισμής του Young με σωματίδια

 Οι απλούστερες κβαντικές διατάξεις:

 • Πολωτές και διαχωριστές δέσμης,
 • Πόλωση του φωτός,
 • Νόμος Malus για ένα φωτόνιο – Συμβολισμός Dirac,
 • Σχέση εισόδου-εξόδου κλασσικού διαχωριστή δέσμης
 • Διαχωριστής δέσμης στην κατάσταση ενός φωτονίου
 • Κύτταρο Pockel.

 Κβαντική υπέρθεση και διαπλοκή:

 • Συνεκτική υπέρθεση καταστάσεων,
 • Κβαντική διαπλοκή και βάση- Bell,
 • Παράδοξο με την γάτα του Schrödinger,
 • Κβαντική τηλεμεταφορά
 • Θεώρημα απαγόρευσης κβαντικού αντιγράφου
 • Κβαντική αντιγραφή.
 • παράδοξο Einstein–Podolsky–Rosen (EPR),
 • Θεώρημα Bell
 • Κβαντομηχανική πρόβλεψη
 • Ανισότητα Bell–CHSH.

 ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 • Διανομή κοινού κλειδιού - RSA,
 • Πρωτόκολλο Bennett–Brassard 84 (BB-84),
 • Πρωτόκολλο Bennett-92 (B-92),
 • Κβαντικό χρήμα.

 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΟΝΙΩΝ:

 • Συμβολόμετρο Mach–Zehnder,
 • Μέτρηση χωρίς αλληλεπίδραση,
 • Διάταξη Ν-συμβολόμετρων Mach–Zehnder,
 • Επικοινωνία χωρίς μετάδοση σήματος.

 ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ:

 • Κβαντικές Λογικές Πύλες,
 • Universal κβαντικές πύλες, το κύκλωμα Bell,
 • Υπερ-πυκνή κωδικοποίηση,
 • Κβαντική τηλεμεταφορά,
 • Κβαντική διόρθωση σφαλμάτων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.