Διαδραστικές Τεχνολογίες

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΣΜ05
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

1 Εισαγωγή, Ιστορική Αναδρομή, Επισκόπηση γνωστικής περιοχής Επικοινωνίας ΑνθρώπουΜηχανής και σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων.

2-4. Μέθοδοι και κανόνες σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Τεχνολογία και πρότυπα ευχρηστίας . Εργαλεία και μέθοδοι προδιαγραφών διαδραστικών συστημάτων, Τεχνικές αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων.

5-8. Μοντελοποίηση του ανθρώπου ως χρήστη υπολογιστικού συστήματος. Γνωσιακά μοντέλα, αντίληψη και αναπαράσταση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης. Νοητικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα χρήστη, μοντέλα ομάδων χρηστών, μοντέλα αλληλεπίδρασης.

9-12. Εισαγωγή στη διαδραστική τεχνολογία. Στυλ αλληλεπίδρασης. Απτικές διεπαφές, Εισαγωγή στη συνεργατική τεχνολογία και τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το μάθημα συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.