Διάχυτος Υπολογισμός

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE576
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω γνωστικές ενότητες που αφορούν το θεωρητικό σκέλος:

  • Η έννοια του Διάχυτου Υπολογισμού: ιστορικές καταβολές, συσχέτιση με άλλα γνωστικά πεδία της επιστήμης της πληροφορίας και της μηχανικής, συσχέτιση με πεδία άλλων επιστημών
  • Πεδία εφαρμογής Διάχυτου Υπολογισμού: Ευφυείς πόλεις και περιβάλλοντα, Περιρρέουσα Νοημοσύνη, Υποστήριξη Υγείας, Διάχυτα Παίγνια, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Συναλλαγές, 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  • Επίγνωση Πλαισίου και Υπολογιστική Νοημοσύνη στα συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού: Τύποι πλαισίου, τεχνικές κτήσης επίγνωσης πλαισίου, τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δεδομένων
  • Αρχιτεκτονικές και μοντέλα συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού: συσκευές, τεχνικές επικοινωνίας, αρχιτεκτονικές, κατανομή υπολογισμών και πόρων (π.χ. διαδίκτυο των αντικειμένων, υπολογιστική νέφους / ομίχλης / ακμής)
  • Αλληλεπίδραση με συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού: Έμμεση και Άμεση αλληλεπίδραση, πολυτροπική διάδραση, τεχνικές ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών, τεχνικές αξιολόγησης αλληλεπίδρασης ανθρώπων – συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού
  • Επαγγελματικά και κοινωνικά ζητήματα εφαρμογής τεχνολογιών του Διάχυτου Υπολογισμού: Ηθική, Ιδιωτικότητα, Συμμόρφωση με εθνικές και διεθνείς οδηγίες και νομοθεσία, Διασφάλιση δεδομένων, Αξιοπιστία – αντικειμενικότητα – διαφάνεια – λογοδοσία αλγορίθμων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκεται και πρακτικό σκέλος, στο οποίο οι φοιτητές αναμένεται να αναλαμβάνουν project που εμπλέκουν ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού (π.χ. βασιζόμενα σε τεχνολογίες διαδικτύου των αντικειμένων και κατανεμημένης μηχανικής μάθησης με Apache SparkML/Storm/Kafka, Android, Mobile HTML5, Arduino/Raspberry Pi κλπ).

Περιγραφή Μαθήματος: 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.