Διακριτά Μαθηματικά

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΥ109
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Στοιχειώδης Συνδυαστική: Διωνυμικοί Συντελεστές. Ομάδες Μη Διακεκριμένων Αντικειμένων. Συνδυασμοί και Διατάξεις με Επανάληψη. Υποσύνολα. Διανομές Αντικειμένων σε Υποδοχές. Γεννήτριες Συναρτήσεις: Ιδιότητες των Γεννητριών Συναρτήσεων. Απαριθμητές. Εκθετικές Γεννήτριες Συναρτήσεις. Σχέσεις Αναδρομής: Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές. Μη γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής. Θεωρία Μέτρησης Polya: Ιδιότητες Αντιμεταθέσεων. Τύπος του Burnside. Θεώρημα Polya. Εγκλεισμός - Αποκλεισμός.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.