Δίκτυα Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΝΥ387
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
6

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών, ISO μοντέλο αναφοράς, Δομή Δικτύων, Μεταγωγή και Πολυπλεξία, Πρωτόκολλα Πλαισίωσης, Έλεγχος Λαθών, Πρωτόκολλα Επαναμετάδοσης, Ανάλυση Πρωτοκόλλων, ΑΤΜ Δίκτυα, Θεωρία Ουρών, Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/κ/κ Ουρές, Δίκτυα ουρών, Πρωτόκολλα Πολλαπλής Πρόσβασης, Aloha, Ethernet, Token Ring, FDDI, Τοπικά Δίκτυα, Δορυφορικά Δίκτυα, Ανάλυση Απόδοσης, Δίκτυα Μετάδοσης Ραδιοπακέτων, Κινητή Τηλεφωνία.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.