Δημόσια Οικονομική

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΔΕ7
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

i. Τα βασικά οικονομικά προβλήματα σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία
ii. Οι βασικές νεοκλασικές παραδοχές για την οικονομική και πολιτική οργάνωση
iii. Η τελείως ανταγωνιστική αγορά
iv. Αριστοποίηση σύμφωνα με το κριτήριο Pareto
v. Οι ατέλειες της αγοράς
vi. Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία
vii. Τα δημόσια αγαθά
viii. Εξωτερικότητες
ix. Μονοπωλιακές καταστάσεις
x. Η διανομή στις οικονομίες της αγοράς
xi. Άριστη ή κοινωνικά επιθυμητή αναδιανομή
xii. Πολιτική για τη σταθεροποίηση της οικονομίας
xiii. Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
xiv. Το κράτος στους εκμεταλλευτικούς τρόπους παραγωγής, σύμφωνα με τη μαρξιστική θεώρηση
xv. Μαρξιστικές προσεγγίσεις για τις μορφές και τις λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.