Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΙI

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE5358
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης της διαδικασίας ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις: Ποιος μετέχει στην ανάπτυξη και ποιος έχει την ευθύνη; Ποιες είναι οι συγκρούσεις που παρατηρούνται μεταξύ των μελών μια αναπτυξιακής ομάδας; Τι πρέπει να γνωρίζει και τι πρέπει να επιτελέσει ο μηχανικός Η/Υ, ως υπεύθυνος, για να αποφύγει αδικαιολόγητες αλλαγές, υπερβολές και αστοχίες στην πορεία ανάπτυξης του συστήματος; Πότε πρέπει να αρχίσει η ανάπτυξη και πότε θεωρείτε ότι έχει ολοκληρωθεί το ΠΣ; Πότε πρέπει να ελεγχθεί η πορεία του έργου; Πότε κινδυνεύει το έργο της ανάπτυξης; Πότε παρουσιάζονται ευκαιρίες στο περιβάλλον; Που απευθύνεται ο μηχανικός Η/Υ όταν παρουσιάζονται προβλήματα; Που μπορεί να βρει συμμάχους; Πώς παρακολουθείτε και καθοδηγείτε η ανάπτυξη του ΠΣ; Πώς επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των συνεργατών; Πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι; Πώς κατανέμεται το κόστος του έργου μέσα στο χρόνο. Πώς θα δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα στους συνεργάτες; Πόσο, συνολικά, θα κοστίσει και πόσο θα διαρκέσει το έργο της ανάπτυξης ΠΣ; Γιατί ο μηχανικός Η/Υ πρέπει να ακολουθεί κάποια μεθοδολογία, κάποιους εμπειρικούς κανόνες, πρότυπα κ.ά. στην ανάπτυξη του ΠΣ; Γιατί πρέπει να εντοπίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο περιβάλλον; Γιατί η ανάπτυξη του ΠΣ πολλές φορές αποτυγχάνει;

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.