Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ70
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

1. Εισαγωγή στα βασικά είδη της βυζαντινής γραμματείας.

2. Σύντομη επισκόπηση των βασικών περιόδων της βυζαντινής ιστορίας.

3. Λόγια και δημώδη βυζαντινά κείμενα.

4. Βίος και έργο σημαντικών βυζαντινών συγγραφέων.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.