Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ23
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Ι. Εισαγωγή στην επιστήμης της αρχαιολογίας (μέθοδοι, στόχοι, σημασία) και ανάλυση της σχέσης της με την έρευνα του αρχαίου θεάτρου

ΙΙ. Όροι και έννοιες: η ορολογία του αρχαίου θεάτρου, φιλολογικές πηγές που παρέχουν πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο, η εικονογραφία που σχετίζεται με το αρχαίο θέατρο (αγγειογραφία, παραστάσεις σε ψηφιδωτά, κοροπλαστική, τοιχογραφίες). Βασική αρχαιολογική ορολογία

ΙΙΙ. Τα πρώτα θεατρικά οικοδομήματα: Θορικός, Ραμνούς, Ικάριον Αττικής, Ευώνυμον, Αχαρνές. Ανάλυση της τυπολογίας του θεάτρου «με ευθύγραμμα εδώλια». Η ορχήστρα στην Αρχαία Αγορά και η προβληματική που σχετίζεται με αυτήν. Αναφορά στη διονυσιακή λατρεία και τη σημασία της για τη γέννηση του αρχαίου δράματος

ΙV. Οι μουσικοί αγώνες, με έμφαση στους δραματικούς αγώνες. Η Αθηναϊκή κοινωνία της κλασικής εποχής και ο ρόλος της γυναίκας και των δούλων στην κοινωνία αυτή. Βασικά στοιχεία της τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας. Οι χρήσεις των θεάτρων εκτός των δραματικών παραστάσεων. Το θεατρικό κοινό και η πόλη

V. Διεξοδική εξέταση του Διονυσιακού Θεάτρου στην Αθήνα

VI. Τα αρχαία θεατρικά οικοδομήματα εκτός της Αττικής κατά την κλασική εποχή: Χαιρώνεια, Άργος, Ισθμία, Κόρινθος. Πρώτα στοιχεία για την αρχιτεκτονική εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Η λειτουργία της χορηγίας στην αρχαία Αθήνα και παρουσίαση μερικών χορηγικών μνημείων. Ο διάκοσμος των αρχαίων θεάτρων (γλυπτά, ο ρόλος των επιγραφών) και η σχέση τους με την κυκλοφορία των θεατών στο μνημείο

VII. Το θεατρικό οικοδόμημα στην ελληνιστική περίοδο: μετατροπές, εξελικτική πορεία, τύποι θεάτρων. Η εισαγωγή της διώροφης σκηνής. Αρχαία θέατρα με κινητή σκηνή: Σπάρτη, Μεγαλόπολη, Μεσσήνη. Ο ελληνιστικός κόσμος, μια «κοσμοπολίτικη» κοινωνία

VIII. Το θέατρο της Επιδαύρου και το θέατρο της Δήλου, δύο χαρακτηριστικά ελληνιστικά θέατρα. Αναφορά στην ακουστική των αρχαίων θεάτρων

ΙΧ. Τα σκηνικά, τα θεατρικά μηχανήματα, η σκευή (κοστούμια και προσωπεία) και ο σκηνικός εξοπλισμός. Το επάγγελμα του υποκριτή κατά την αρχαιότητα

Χ. Αρχαία θέατρα εκτός του ελλαδικού χώρου: Μικρά Ασία, Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία. Σύντομη αναφορά στα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα και τη σημασία τους για την εξελικτική πορεία του αρχαίου θεάτρου

ΧΙ. Το ρωμαϊκό θέατρο, με έμφαση στην εξελικτική πορεία του θεάτρου στην Ελλάδα κατά την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Επισήμανση των διαφορών ανάμεσα σε ελληνικού και ρωμαϊκού τύπου θεατρικά οικοδομήματα. Αναφορά στην τυπολογία του στεγασμένου θεάτρου μικρών διαστάσεων, του ωδείου, και στη λειτουργία του

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.