Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ34
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην συστηματική εκμάθηση των βασικών αρχών της γνωσιοθεωρίας και της μεταφυσικής στην αρχή της νεώτερης εποχής. Αναλύονται βασικές έννοιες της νεώτερης ορθολογικής φιλοσοφίας, όπως Η ανάγκη φιλοσοφικής θεμελίωσης της νέας επιστημονικής γνώσης Ο ρόλος της αμφιβολίας στην καρτεσιανή μεθοδολογία η σημασία του καρτεσιανού cogito η σχέση νου-σώματος στο πλαίσιο του καρτεσιανού δυϊσμού, η μετατόπιση από την πίστη στην κριτική σκέψη, η σημασία της απόδειξης της ύπαρξης του Θεού για τον νεώτερο ορθολογισμό η νέα σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Επίσης, αναλύονται βασικές έννοιες του παράλληλου εμπειριστικού φιλοσοφικού ρεύματος, το οποίο αντίκειται στον ορθολογισμό, και αναπτύσσει τον καθοριστικό ρόλο των αισθήσεων στην διαδικασία της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται Ο ρόλος των εμπειρικών δεδομένων Η δυνατότητα σύνθεσης αποσπασματικών εμπειρικών παραστάσεων Η έννοια του Λόγου στον εμπειρισμό, η σχέση φαντασίας-Λόγου Ο αναγκαίος ή μη χαρακτήρας της αιτιότητας Αιτιότητα και Πιθανότητα ως συνειρμικές έξεις ή κατηγορίες του Λόγου Σχέση εμπειρισμού και σκεπτικισμού Εξετάζονται οι καινοτομίες που προσφέρουν αμφότερα τα ρεύματα, στα ιστορικά πλαίσια της ανάδυσης της νεωτερικής επιστήμης και των ευρύτερων πολιτισμικών και κοινωνικών τομών της νεώτερης εποχής. Αναδεικνύεται η συμβολή και τα όρια και των δύο ρευμάτων, η αμοιβαία κριτική επιχειρηματολογία και ο συμπληρωματικός χαρακτήρας αυτών στην γνωστική διαδικασία. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.