Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NNY108
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4

Περίγραμμα μαθήματος

Α. Διαλέξεις

 Βασικά Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων:

 Ιδανικές Πηγές Τάσης & Ρεύματος, Εξαρτώμενες (Ελεγχόμενες) Πηγές,

 Ανάλυση Δικτύου, Νόμοι του Kirchhoff, Ηλεκτρική Ισχύς,

 Στοιχεία Κυκλώματος και Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης,

 Αντιστάσεις σε Σειρά και Κανόνας Διαίρεσης Τάσης,

 Παράλληλες Αντιστάσεις και Κανόνας Διαίρεσης Ρεύματος, Κανόνας Διαιρέτη,

 Πραγματικές Πηγές Ρεύματος και Τάσης, Όργανα και Συνδεσμολογίες Μετρήσεων.

  

 Ανάλυση δικτύου αντιστάσεων:

 • Μέθοδος κόμβου Τάσης, Ανάλυση κόμβων με Πηγές Τάσης,
 • Ανάλυση απλών βρόγχων με Πηγές Ρεύματος,
 • Ανάλυση κόμβων και απλών βρόγχων με Ελεγχόμενες Πηγές,
 • Αρχή της Υπέρθεσης,
 • Ισοδύναμα Κυκλώματα κατά Thevenin και Norton,
 • Μετασχηματισμοί Πηγών, Μέγιστη μεταφορά Ισχύος,
 • Μη-γραμμικά στοιχεία Κυκλώματος,

 

 Ανάλυση δικτύου AC:

 • Στοιχεία κυκλώματος αποθήκευσης-ενέργειας,
 • Πηγές Σήματος εξαρτημένες από το χρόνο,
 • Επίλυση κυκλωμάτων που περιέχουν στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας (Δυναμικά κυκλώματα),
 • Λύση κυκλωμάτων με ημιτονοειδή διέγερση με τη μέθοδο των παραστατικών μιγαδικών αριθμών (Φασόρων),
 • Μέθοδοι ανάλυσης AC κυκλωμάτων,
 • Ισοδύναμα κυκλώματα AC.

 

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Άσκηση 1

Κύκλωμα RC.

Άσκηση 2

Διαφορά Φάσης.

Άσκηση 3

Σχήματα Lissajous.

Άσκηση 4

Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης μιας αντίστασης

 Άσκηση 5

Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης μιας Διόδου.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.