Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Οργανομετρία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY106
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4

Περίγραμμα μαθήματος

Θεωρία: Οργανομετρία.

Εργαστηριακές ασκήσεις: - Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της φόρτισης και εκφόρτιστης ενός πυκνωτή, και της σταθεράς χρόνου: τ=RC του κυκλώματος. - Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου σε RC κύκλωμα με σύνδεση σειράς. -Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου σε RC κύκλωμα με σύνδεση σειράς. -Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης ρεύματος-τάσης μιας ωμικής αντίστασης σε RC κύκλωμα. -Χρήση ψηφιακού παλμογράφου για την παρατήρηση της χαρακτηριστικής καμπύλης ρεύματος-τάσης μιας διόδου.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.