Ιστορία της Τέχνης

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ22
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Μελέτη της υποκρυπτόμενης δομής και των μορφολογικών στοιχείων (Bouleau) ευρωπαϊκών και ελληνικών εικαστικών έργων τέχνης με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (αβάκιο) και εξειδικευμένων διαδικτυακών τόπων. Θεματολογική ανάλυση των έργων τέχνης με τη μέθοδο Panofsky. Παρουσίαση των μορφολογικών στοιχείων που συναποτελούν το εμφανές μέρος του έργου τέχνης και εις βάθος ανάλυση, σχεδιασμός και δημιουργία έργων ζωγραφικής από τους φοιτητές με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και εξειδικευμένων διαδικτυακών τόπων. Δημιουργία προσωπικής εικαστικής βιβλιοθήκης και εμπλουτισμού της από ειδικούς διαδικτυακούς τόπους. Σύγκριση δομής και μορφολογικών στοιχείων ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων τέχνης της ζωγραφικής με παιδικά έργα ζωγραφικής.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.