Κοινωνιογλωσσολογία

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΓΠ79
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Αμφισβήτηση της θέσης περί αυτονομίας και ομοιογένειας του γλωσσικού συστήματος. Περιοχές και κλάδοι της κοινωνιογλωσσολογίας. Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας: Γεωγραφική διαφοροποίηση και διάλεκτοι∙ κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνιόλεκτοι∙ περιστάσεις επικοινωνίας και λειτουργικές ποικιλίες∙ συνύπαρξη - επαφή γλωσσών και φαινόμενα κοινωνικής διγλωσσίας, διπλογλωσσίας και γλωσσικής μετατόπισης. Γλώσσες pidgin, κρεολές και lingua francas. Πλεονοτικές και μειονοτικές γλώσσες. Ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή. Κοινωνιογλωσσική ανισότητα. Η περίπτωση του γλωσσικού σεξισμού. Κοινωνιογλωσσολογικές στάσεις. Μεθοδολογικά ζητήματα κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.