Λογική Σχεδίαση I

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY163
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4

Περίγραμμα μαθήματος

Η ψηφιακή εποχή : Πως και γιατί. Ψηφιακό vs αναλογικό σήμα. Το δυαδικό σύστημα. Αλγεβρα Boole. Eλαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συνδυαστικά κυκλώματα. Συνδυαστικά ΜSI. Συνδυαστικά PLDs. Γλώσσες περιγραφής υλικού : Πως και γιατί. H γλώσσα Verilog : δομές για περιγραφή & εξομοίωση συνδυαστικών κυκλωμάτων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.