Μικροϋπολογιστές

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΥ361
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Δομή μικροϋπολογιστή, αριθμητική και λογική μονάδα, μονάδες προσκόμισης εντολών, αποκωδικοποιητές, μονάδα ελέγχου, καταχωρητές, δίαυλοι συστήματος, διασύνδεση διαύλων, δυναμικές και στατικές μνήμες, RAM, ROM, EEPROM, Flash, περιφερειακές μονάδες, διασύνδεση και προγραμματισμός περιφερειακών μονάδων, χρονιστές, μετρητές, παράλληλες και σειριακές θύρες, ελεγκτές διακοπών, απευθείας προσπέλαση μνήμης, σύνολο εντολών μικροϋπολογιστών, διευθυνσιοδότηση, ειδικές εντολές, οικογένειες μικροϋπολογιστών, χαρακτηριστικά λειτουργίας, σύγκριση, αξιολόγηση, περιφερειακές μονάδες οικογενειών.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.