Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΠΑ
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Συνεργάτες: 
Spyros Sioutas Κostas Tsichlas
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Η Πρακτική Άσκηση είναι Μάθημα Επιλογής του 10ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Η Πρακτική Άσκηση (http://praktiki.upatras.gr/):

  • ανακοινώνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους και
  • η επιλογή ολοκληρώνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του επόμενου έτους
  • έχει διάρκεια τριών (3) συνεχόμενων μηνών, με υποχρεωτική έναρξη την 1η του μηνός από τον Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η Πρακτική Άσκηση αφορά επί διπλώματι φοιτήτριες και φοιτητές του 10ου εξαμήνου και άνω. Οι θέσεις (ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ανά έτος)  χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) και καταχωρούνται στο σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/.

Εκτός των παραπάνω θέσεων, εγκρίνονται επίσης και θέσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός συστήματος «ΑΤΛΑΣ»:

  • εσωτερικού (πρόγραμμα ΚΗΔΑΛΙΩΝ) με χρηματοδότηση από τον φορέα μέσω του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία  Στυλιάδη Στυλιανή τηλ. 2610-997245)
  • και του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που βρίσκουν με δική τους πρωτοβουλία ή και μέσω των προγραμμάτων ERASMUS, AIESEC κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο φορέας να εξασφαλίζει πόρους τουλάχιστον για την ασφάλιση (καλό θα ήταν και για την αποζημίωση) των φοιτητ-ών/-ριων.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση:

  • τον μέσο όρο βαθμολογίας,
  • τον αριθμό των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι το τέλος του ένατου εξαμήνου και
  • το έτος σπουδών.

Όλοι οι υποψήφιοι κατατάσσονται και επιλέγονται όσοι οι προσφερόμενες θέσεις, ενώ οι υπόλοιποι κατατάσσονται ως επιλαχόντες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.