Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΥ463
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4

Περίγραμμα μαθήματος

Βασικές έννοιες, θεμελιώδεις ορισμοί, συσχεδίαση υλικού και λογισμικού, παράγοντες συσχεδίασης, μοντελοποίηση, ροή δεδομένων, υλοποίηση σε υλικό, υλοποίηση σε λογισμικό, ροή ελέγχου: σχεδιασμός & υλοποίηση, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, μικροπρογραμματισμός, ενσωματωμένοι πυρήνες γενικού σκοπού, μικροεπεξεργαστές, οργάνωση προγράμματος, ποιότητα κώδικα-μεταγλώττισης, συστήματα σε υλικό, αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονικές σχεδίασης, δίαυλοι σε υλικό, δίκτυα σε υλικό, περιβάλλοντα διεπαφής υλικού και λογισμικού, σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών, σχεδιασμός συν-επεξεργαστών, σύγχρονες τεχνολογίες, σύγχρονοι & μελλοντικοί μικροεπεξεργαστές/συν-επεξεργαστές, προχωρημένα θέματα και εφαρμογές.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.