Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY166
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
6

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στα ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τύποι, γενιές και κατηγορίες ψηφιακών κυκλωμάτων. Βασικές έννοιες και ανασκόποηση pn επαφής. Εισαγωγή και ανάλυση MOSFET τρανζιστορς. Φυσικά χαρακτηριστικά MOSFET και ανάλυση DC λειτουργίας. Ισοδύναμα κυκλώματα, αρχιτεκτονική NMOS, PMOS τρανζιστορ και καταστάσεις λειτουργίας τους. Η χαρακτηριστική I-V.Εισαγωγή στα διπολικά τρανζιστορ (BJT). Δομή τρανζίσοτρ και φυσική του λειτουργία. Ισοδύναμα κυκλώματα και η χαρακτηριστική I-V. Ανάλυση DC λειτουργίας.  Ο λογικός CMOS αντιστροφέας και ανάλυση δυναμικής λειτουργία. CMOS λογική και αρχιτεκτονική σχεδίαση CMOS κυκλωμάτων. Διαστασιοποίηση κυκλωμάτων και τεχνολογίες σχεδίασης. Εξελιγμένα MOS κυκλώματα Bipolar κυκλώματα. Σχεδίαση κυκλωμάτων Pseudo-NMOS, Pass-Transistor και δυναμικής MOS λογικής. Τα λογικά κυκλώματα ECL και σχεδίαση BiCMOS.  Εισαγωγή στα ψηφιακά κυκλώματα μνήμης. DRAM και SRAM μνήμες. Κυκλώματα καταχωρητών και Flip/Flops.  Τύποι και αρχιτεκτονικές ημιαγώγιμων μνημών. Μνήμες τυχαίας προσπέλασης και μόνο ανάγνωσης (RAM, ROM). Αποκωδικοποιητές γραμμής/στήλης και ενισχυτές ανίχνευσης κελιού. Μνήμες μόνο ανάγνωσης (ROM), προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης (PROMs and EPROMs).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.