Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NY381
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
6

Περίγραμμα Μαθήματος

Α. Διαλέξεις 

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα ακόλουθα: 

 • Δειγματοληψία Σήματος, Φαινόμενα Αναδίπλωσης Συχνότητας 
 • Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, FFT
 • Κυκλική Συνέλιξη, Τεχνικές Ταχύ υπολογισμού Γραμμικής Συνέλιξης 
 • Σχεδιασμός Αναλογικών IIR Φίλτρων
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών FIR Φίλτρων, Μέθοδος με χρήση Παραθύρων, Μέθοδος με χρήση Περιοχών Αδιαφορίας, Μέθοδος Min-Max και αλγόριθμος του Remez. 
 • Σχεδιασμός IIR Ψηφιακών Φίλτρων. 
 • Σχεδιασμός Ειδικών κατηγοριών Φίλτρων: Φίλτρα Εγκοπής, Φίλτρα Διαφόρισης και Ολοκλήρωσης.
 • Στοχαστικά Σήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες. 
 • Στατιστικές 1-ης και 2- ης Τάξης, Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσυσχέτιση, Ισχυρή και Ασθενής Στασιμότητα, Εργοδικότητα 
 • Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος, Εκτίμηση Συχνοτικού Περιεχομένου Σήματος, Τεχνικές Εκτίμησης Φάσματος Στοχαστικού Σήματος
 • Βέλτιστη Γραμμική Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, διαδικασία λεύκανσης 
 • Φίλτρα Wiener, διαδικασίες αυτοπαλινδρόμισης 

Β. Εργαστηριακές Ασκήσεις 

 • Άσκηση 1: Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων 
 • Άσκηση 2: Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, FFT, Κυκλική και Γραμμική συνέλιξη
 • Άσκηση 3: Σχεδιασμός FIR και ΙΙR φίλτρων 
 • Άσκηση 4: Στοχαστικές Διαδικασίες
 • Άσκηση 5: Βέλτιστη Γραμμική Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Φίλτρα Wiener, διαδικασίες αυτοπαλινδρόμισης

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.