Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD)

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4658
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή: Ανάγκη για χρήση Η/Υ κατά τον σχεδιασμό συστημάτων. Ροή σχεδιασμού για τις διάφορες τεχνολογίες υλοποίησης. Τρέχουσες τεχνολογίες γρήγορης πρωτοτυποποίησης. Τρόποι αναπαράστασης σχεδιασμού: Γραφικός. Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (Moore, Mealy). Γλώσσες περιγραφής υλικού (HDLs: VHDL, Verilog, HANDEL C). Ιεραρχικός σχεδιασμός (Top-down, Botour-up). Λογική εξομοίωση και χρονική επαλήθευση: Αρχές λειτουργίας εξομοιωτών. Το χρονικό μοντέλο της μοναδιαίας καθυστέρησης. Υλοποίηση σχεδιασμού: Σαν τυποποιημένο κύκλωμα (packaging, placement, routing). Σε τεχνολογίες προγραμματιζόμενης λογικής: α) PLA, β) PLD, γ) FPGA. Σύνθεση HDL περιγραφής. Σε VLSI τεχνολογίες: α) GATE ARRAYS β) STANDARD CELLS. Αλγόριθμοι placement - routing. Λογική και χρονική επαλήθευση πρωτοτύπων.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.