Στατιστική Επεξεργασία Σήματος και Μάθησης

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4847
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Ανασκόπηση βασικών εννοιών σχετικά με στοχαστικές διαδικασίες. Στοιχεία θεωρίας εκτίμησης και ανίχνευσης. Έμφαση σε εκτιμητές 2 ης τάξης, Εκτιμητές Wiener, Εκτιμητής Kalman. Αναδρομικές Τεχνικές Εκτίμησης, Βασικοί Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Εκτίμησης, Σύγκληση και Συμπεριφορά Αναδρομικών Αλγορίθμων. Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες: Προχωρημένες τεχνικές κωδικοποίησης πηγής. Εκτίμηση τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Τεχνικές περιορισμού της διασυμβολικής παρεμβολής, γρήγοροι αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι συγχρονισμού. Διαχείριση παρεμβολών σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Γενίκευση σε χωρο-χρονικές επικοινωνίες (με συστήματα πολλαπλών κεραιών). Μορφοποίηση λοβού εκπομπής σε «έξυπνες κεραίες». Eπεξεργασία σήματος σε συστήματα τύπου OFDM.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.