Σύγχρονες Εφαρμογές Ασφάλειάς Δικτύων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE575
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων, Επιθέσεις στnν ασφάλεια του δικτύου, επιθέσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περιγραφή των βασικών υπηρεσιών και μηχανισμών ασφάλειας. 
 • Ευπάθειες TCP / IP και DoS Attacks: IP Spoofing, SYN Flooding, και DoS επιθέσεις.
 • DNS και DNS Cache Poisoning επιθέσεις.
 • Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και ο αλγόριθμος RSA26 
 • Προστασία από δικτυακές επιθέσεις: Packet Filtering (Linux)  και  Proxy-Server  Firewalls .  
 • Πρωτόκολλα PGP, IPSec, SSL/TLS, and Tor 
 • Κακόβουλα Malware: Viruses and Worms 
 • Σάρωση θυρών και ευπαθειών, Packet Sniffing, Ανίχνευση εισβολών (intrusions)  και δοκιμή επιθέσεων (Penetration testing) σε δικτυακά συστήματα.
 • Επιθέσεις στο πρωτόκολλο Domain Name System (DNS) και Address Resolution Protocol (ARP) 
 • Τεχνολογίες Bots, Botnets, DDoS Attacks, and DDoS Attack Mitigation.
 • Παρουσίαση και ανάλυση του κακόβουλου λογισμικού (malicious software) που συναντάται στο Διαδίκτυο.  
 • Επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και τρόποι αντιμετώπισης τους.

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.