Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE4348
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Μέθοδοι Χωρικής Προσπέλασης (Spatial Αccess Μethods). Δομές Ευρετηρίων για Βάσεις Mεγάλων Δεδομένων και Πολυμέσων. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων. Αντικειμενοστραφή και Αντικειμενο-σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Επεξεργασία Δοσοληψιών, Ελέγχος Συνδρομικότητας, Tεχνικές Aνάκαμψης. Kατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων. NoSQL databases, HBASE, Cassandra, MongoDB. NewSQL databases. Spark, Hadoop. Mobile databases. Βάσεις Δεδομένων Κειμένου, και Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο. Big Data Analytics. Συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων (DSMSs). Fractals σε βάσεις μεγάλων δεδομένων. Αναδυόμενες Τεχνολογίες Βάσεων Μεγάλων Δεδομένων και Εφαρμογές. Μελλοντικές κατευθύνσεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.