Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας

Κωδικός Μαθήματος: 
NE320
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α μέρος αναλύονται οπτικά συστήματα μετάδοσης με χρήση οπτικών ινών ενώ στο Β μέρος μικροκυματικά συστήματα μετάδοσης.

Α’ ΜΕΡΟΣ. Οπτικά Συστήματα Μετάδοσης. Διατάξεις φωτονικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε οπτικά συστήματα τηλεπικοινωνιών. Ανάλυση παθητικών στοιχείων: μονορυθμικές, πολυρυθμικές ίνες και ίνες που διατηρούν τη πόλωση, οπτικοί συζεύκτες, οπτικοί απομονωτές και οπτικά φίλτρα. Ανάλυση ενεργών στοιχείων: laser ημιαγωγών, VCSELs, οπτικοί ενισχυτές, οπτικοί διαμορφωτές και φωρατές. Οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις παραγωγής και φώρασης σημάτων.

Σχεδιασμός συστημάτων οπτικής μετάδοσης, Διαχείριση ισχύος και υπολογισμός fασματικής απόδοσης. Τεχνικές οπτικής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης οπτικών σημάτων. Σχεδίαση διατάξεων που ελαχιστοποιούν τον ηλεκτρονικό θόρυβο.

Β’ ΜΕΡΟΣ. Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα και Τρόποι Διάδοσης τους. Εισαγωγή στη θεωρία των κεραιών.

Το δίπολο Hertz. Στοιχειοκεραίες και κεραιοδιατάξεις. Πεδίο ακτινοβολίας, Κατευθυντικότητα, κέρδος, αντίσταση ακτινοβολία και ενεργός ύψος. Σύνθεση διαγραμμάτων ακτινοβολίας, αρχές σχεδιασμού κεραιοδιατάξεων. Το θεώρημα της αμοιβαιότητας στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Ισοδύναμο κύκλωμα δέκτη. Λόγος ενεργού επιφανείας προς κατευθυντικότητα. Ισχύς λήψης. Φαινόμενα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε άπειρο χώρο και σε γραμμές μεταφοράς. Βέλτιστη μεταφορά ισχύος από μια πηγή σε φορτίο και ανάλυση μεθόδων επίτευξης της προσαρμογής αυτής (προσαρμοστικά κυκλώματα).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.