Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_ΝΥ451
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
6

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στην θεωρία επίλυσης προβλημάτων. Xώρος αναζήτησης, μοντελοποίηση του προβλήματος, περιορισμοί, το πρόβλημα του πως λύνονται προβλήματα. Βασικές έννοιες (αναπαράσταση, στόχος,  συνάρτηση αξιολόγησης, ορισμός ενός προβλήματος αναζήτησης, γειτονικές περιοχές και τοπικά βέλτιστα, μέθοδοι αναρρίχησης λόφων). Παραδοσιακές μέθοδοι – Μέρος Ι (εξαντλητική αναζήτηση, τοπική αναζήτηση). Παραδοσιακές μέθοδοι – Μέρος ΙΙ ( αναζήτηση κατά βάθος και κατά πλάτος, άπληστοι αλγόριθμοι, αλγόριθμος Α*, αλγόριθμος γενικής αναζήτησης γράφου, δυναμικός προγραμματισμός).

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Ικανοποίηση Περιορισμών, Αναπαράσταση γνώσης (Ορισμός, Βασικά Στοιχεία, Κριτήρια Αξιολόγησης, Διαδικαστική και Δηλωτική Άποψη), Κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης, Βασικές έννοιες θεωρίας μοντέλων και αποδεικτικής θεωρίας, Προτασιακή μορφή, Αρχή της επίλυσης, Αντίφαση της επίλυσης, Στρατηγικές επίλυσης (επιλογής γονέων, απαλοιφής προτάσεων), Γλώσσα Prolog, Κανόνες παραγωγής (σύνταξη, διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων, στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων), Αναπαράσταση αβέβαιης γνώσης (κανόνες Bayes, συντελεστές βεβαιότητας), Σημαντικά δίκτυα, Πλαίσια, Σχεδιασμός Ενεργειών, Ευφυείς πράκτορες.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.