Τεχνολογίες Αποκεντρωμένων Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE1411
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδάσκοντες: 
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Εβδομάδα #1: Κατακερματισμός, Bloom Φίλτρα, Internet Caching Πρωτόκολλα, Πίνακες Κατανεμημένου Κατακερματισμού (DHTs).

 

Εβδομάδα #2: Αποκεντρωμένες Δομές Δεδομένων και P2P συστήματα, Αποκεντρωμένα Συστήματα βασισμένα στον κατανεμημένο κατακερματισμό (Chord).

 

Εβδομάδα #3: Δομές Δεδομένων Block-Chain και Αποκεντρωμένες Εφαρμογές (DAPPs).

 

Εβδομάδα #4: Hadoop, Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων (HDFS), Map/Reduce Προγραμματιστικό Μοντέλο και NoSQL Βάσεις Δεδομένων, Cluster Αρχιτεκτονικές, Συστήματα Ροών Δεδομένων, Spark, Δομές RDDs.

Εβδομάδα #5: Επισκόπηση της γλώσσας Python για Τεχνολογίες Αποκεντρωμένων Δεδομένων

(Πρακτικό Μέρος: Τα βασικά βήματα για data manipulation με Python και PySpark).

Εβδομάδα #6: Αποθήκευση και Επεξεργασία δεδομένων σε Αποκεντρωμένα Συστήματα.

(Πρακτικό Μέρος: Ομαδική Επεξεργασία με την PySpark).

Εβδομάδα #7: Αποθήκευση και Επεξεργασία δεδομένων σε Αποκεντρωμένα Συστήματα  (Συν.).

(Πρακτικό Μέρος: Ομαδική Επεξεργασία με την PySpark).

Εβδομάδα #8: Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας με την PySpark

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση απλού μοντέλου μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας το scikit-learn της python)

Εβδομάδα #9: Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας με την PySpark (Συν.).

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση απλού μοντέλου μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας το scikit-learn της python)

Εβδομάδα #10: Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας με την PySpark (Συν.).

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση απλού μοντέλου μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας την MLlib της PySpark ).

Εβδομάδα #11: Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας με την PySpark (Συν.).

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση απλού μοντέλου μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας την MLlib της PySpark ).

Εβδομάδα #12: Προχωρημένα Θέματα και Μελέτες Περίπτωσης.

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση ενός μεγάλου Project (ή πολλών μικροτέρων) συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα).

Εβδομάδα #13: Προχωρημένα Θέματα και Μελέτες Περίπτωσης (Συν.).

(Πρακτικό Μέρος: Υλοποίηση ενός μεγάλου Project (ή πολλών μικροτέρων) συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα).

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.