Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_NE552
Κατηγορία: 
Περίοδος: 
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
5

Περίγραμμα μαθήματος

Συναρτησιακός Προγραμματισμός-Γλώσσα LISP: Συμβολικές εκφράσεις, Βασικές συναρτήσεις, Ορισμός συναρτήσεων-πρόγραμμα, Ανάθεση-Let, Έλεγχος ροής-if, cond, dolist, do, dotimes, Αναδρομή, Δομές, Είσοδος-έξοδος. Εφαρμογές ΤΝ σε LISP. Προγραμματισμός Βασισμένος σε Κανόνες, Ευφυή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες, Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, Μεθοδολογίες, Εργαλεία. Εργαλείο CLIPS: Δομή, Σύνταξη Γεγονότων και Κανόνων, Πλαίσια, Συναρτήσεις, Στρατηγικές Επίλυσης Σύγκρουσης,. Εργαλείο JESS. Εφαρμογές σε CLIPS και JESS. Οντοκεντρική αναπαράσταση. Εργαλείο COOL του CLIPS..

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.