Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_OIK5
Περίοδος: 
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικές Μονάδες: 
3

Περίγραμμα μαθήματος

Σύντομη εισαγωγή στο δίκαιο: έννοια, διακρίσεις και πηγές του δικαίου. Τα πρόσωπα ως υποκείμενα του δικαίου. Αντικείμενα του δικαίου: πράγματα, έννομη σχέση και δικαίωμα. Πράξεις δικαίου: δικαιοπραξία και αδικοπραξία. Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου: εννοιολογικά στοιχεία της ενοχικής σχέσης, γένεση, εκπλήρωση, μεταβίβαση και απόσβεση της ενοχικής σχέσης. Συμβάσεις. Εμπράγματες σχέσεις.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.