Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: 
CEID_22Υ104
Κατηγορία: 
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
7

Περιγραφή Μαθήματος 

Εισαγωγή
- Ιστορική αναδρομή

- Το μοντέλο του von Neumann
- Το μοντέλο αρτηριών συστήματος
- Ο υπολογιστής σαν ιεραρχικό σύστημα

Aναπαράσταση Δεδομένων & Αριθμητικές πράξεις
- Δυαδικό Σύστημα – Το σύστημα του υπολογιστή
- Αριθμητικά Συστήματα - Κώδικες με Βάρη - Αριθμητικοί Κώδικες
- Αναπαράσταση ακεραίων
    - Πρόσημο – Μέτρο (signed magnitude / sign and magnitude)
    - Πόλωση - Πλεονασμός κατά Κ (excess / biased code)
    - Συμπλήρωμα ως προς 1
    - Συμπλήρωμα ως προς 2

    - Επέκταση προσήμου
- Αναπαράσταση κλασματικών αριθμών
    - Σταθερή υποδιαστολή
    - Κινητή υποδιαστολή
- Η έννοια της υπερχείλισης

- Πρόσθεση / Αφαίρεση σε Συμπλήρωμα ως προς 1
- Πρόσθεση / Αφαίρεση σε Συμπλήρωμα ως προς 2
- Πρόσθεση / Αφαίρεση στις υπόλοιπες αναπαραστάσεις
- Λογικές πράξεις - Ολισθήσεις
- Πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων αριθμών
- Διαίρεση μη προσημασμένων αριθμών
- Πολλαπλασιασμός προσημασμένων αριθμών
- Πράξεις σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής
- Σύνθετες συναρτήσεις
- Κώδικες χωρίς Βάρη – Αναπαράσταση άλλων Δεδομένων
    - Αναπαράσταση αλφαριθμητικών χαρακτήρων
    - Αναπαράσταση εικόνας
    - Αναπαράσταση αναλογικού σήματος – Το παράδειγμα του ήχου
- Κώδικες για Ανίχνευση & Διόρθωση Λαθών
 


Βασικές Λειτουργικές Μονάδες & Εκτέλεση εντολών
- Σύστημα μνήμης
    - Κατηγοριοποίηση των μνημών
    - Ιεραρχία Μνήμης
- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
- Κωδικοποίηση εντολών

- Τρόποι διευθυνσιοδότησης

- Η εκτέλεση μιας εντολής

- Ταξινόμηση υπολογιστών βάσει του συνόλου εντολών 

- Υπολογιστές απλού και πολύπλοκου συνόλου εντολών. 

 

Συμβολική Γλώσσα
- Τύποι Δεδομένων
- Ρεπερτόριο Εντολών
- Αριθμός Εντέλων Μιας Εντολής
- Τρόποι Διευθυνσιοδότησης εντέλων
- Καταχωρητές Ειδικού Σκοπού
- Παραδείγματα Προγραμματισμού σε Assembly

Είσοδος - Εξοδος
- Κύριοι (masters) και σκλάβοι (slaves) σε μια αρτηρία
- Ενας κύριος και πολλοί σκλάβοι (Single master – Many slaves)
- Διαιτησία μεταξύ πολλαπλών κυρίων (Multiple master arbitration)
- Σειριακή και παράλληλη ανταλλαγή δεδομένων
- Βοηθητική Μνήμη (Secondary Storage / Mass Storage)
    - Σκληροί Δίσκοι (Hard Disks)
    - Μαγνητικές Ταινίες (Magnetic Tapes)
    - Oπτικοί Δίσκοι (Οptical Disks)
    - Μνήμες Flash
- Συσκευές Εισόδου
    - Πληκτρολόγιο (Keyboard)
    - Λοιπές συσκευές εισόδου
- Συσκευές Εξόδου
    - Η οθόνη
    - O εκτυπωτής

Δίκτυα Υπολογιστών
- Τοπολογία Αρτηρίας
- Τοπολογία Δακτυλίου
- Τοπολογία Αστέρα
- Συγχρονισμός των δικτύων
    - CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
    - Token Based

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.