Υπάρχον και Νέο Κτίριο

Νέο Κτίριo (χάρτης Google)

Υπάρχον Κτίριο

Ισόγειο

 

1ος όροφος

2ος όροφος

Προκατασκευασμένα ΤΜΗΥΠ

Υπόμνημα

 Χώρος Τμήματος                       Κοινός χώρος Τμήμ. και άλλων τμημάτων   Χώρος άλλων τμημάτων

 Ελεύθερος χώρος, Διάδρομος   Σκάλα                                                         Είσοδος/Έξοδος

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.