Διάκριση Eρευνητικής Ομάδας του Εργ. Επεξεργασίας Σημάτων & Τηλεπικοινωνιών

Η ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους:

  • Νικόλαο Πουλόπουλο (ΥΔ)
  •  Εμμανουήλ Ψαράκη (μέλος ΔΕΠ) και
  • Δημήτριο Κοσμόπουλο (μέλος ΔΕΠ υπό μετακίνηση στο Τμήμα)

κέρδισε το βραβείο καλύτερης δημοσίευσης (χορηγός NVIDIA) στο Workshop GAZE 2021: Gaze Estimation and Prediction in the Wild, στα πλαίσια του συνεδρίου Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), με το paper "PupilTAN: A Few-Shot Adversarial Pupil Localizer".

Στη δημοσίευση προτείνεται η λύση του προβλήματος της ανίχνευσης της κόρης του ματιού με μια μεθοδολογία μη επιβλεπόμενης εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου βαθιάς αρχιτεκτονικής, με ανταγωνιστικό τρόπο σε δεδομένα αναφοράς. Η προταθείσα μεθοδολογία βελτιώνει σημαντικά το ποσοστό ανίχνευσης και την ακρίβεια εντοπισμού της κόρης του ματιού.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.