Διάκριση φοιτητριών CEID

Το paper με τίτλο “A Serious Game for Mobile Phones used in a Software Engineering Course: Usability Evaluation and Educational Effectiveness” που παρουσιάστηκε στο συνέδριο IEEE EDUCON 2021 έλαβε best paper award στην κατηγορία Serious Games, Game Based Learning and Gamification for Engineering Education. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 270 papers με acceptance rate 42% και βραβεύτηκαν 4 ένα σε κάθε θεματική κατηγορία. Η εργασία που παρουσιάστηκε αποτελεί προϊόν συνεργασίας δύο αποφοίτων του CEID: της Γεωργίας Σταμουλακάτου (αποφοίτησε το 2020 και τώρα εργάζεται στην European Dynamics ως Business Analyst) που υλοποίησε το παιχνίδι στα πλαίσια της M.Sc. Thesis της, συνέλεξε, και ανάλυσε τα δεδομένα, και της Σεμίρας-Μαρίας Ευαγγέλου (αποφοίτησε το 2019 και τώρα είναι Υποψήφια Διδάκτορας του CEID) που ανέλαβε την ανάλυση των δεδομένων, τη συγγραφή του paper και την παρουσίαση. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.