Γενική Συνέλευση

01/12/17 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 125 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΥ&Π , Τρίτη 14/11/2017, ώρα 9:30
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1765 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP132 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1764 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP131 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1768 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
01/12/17 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP133 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
04/10/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣ 124/ 10-10-2017
26/09/17 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 123 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 28/9 ή Παρασκευή 29/9/2017, ώρα 10:00
05/09/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 122/ 7-9-2017
06/07/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 121/ 12-7-2017
06/07/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 120/ 12-7-2017
03/07/17 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή
03/07/17 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης & ΕΣ για εκλογή_Έμπειρα Συστήματα
29/06/17 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας
27/06/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 119/ 29 ή 30-6-2017
19/06/17 13η ΕΔΕ "ΟΣΥΛ", Παρασκευή 23-6-2017 και ώρα 11:30
19/06/17 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 118 ΓΣΕΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 22-6-2017, ώρα 10:30
19/06/17 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 117 ΓΣ & ΓΣΕΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 22-6-2017, ώρα 09:30
09/06/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 116/ 13-6-2017
08/06/17 Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 115/ 13-6-2017
30/05/17 Η.Δ. Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Ο.Σ.Υ.Λ.» 2-6-2017
30/05/17 Η.Δ._Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Σ.Ε.Σ.Ε..»_10η _1-6-2017
26/05/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ_ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
23/05/17 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους_ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Pages

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.