Γενική Συνέλευση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 77/ 19-12-14, ΩΡΑ 09:00
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 76/12-11-14, ΩΡΑ 09:30
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 75/ 30 ή 31-10-14, ΩΡΑ 10:00
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 73/ 22 ή 23-7-2014, ΩΡΑ 09:30
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ 72/ 15-7-2014, ΩΡΑ 09:30
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για κρίση και επιλογή
Έκθεση αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Καλλίγερο
Έκθεση αξιολόγησης για τον υποψήφιο κ. Ν. Πετρέλλη
Έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων κ.κ. Κακαρούντα και Σκλάβου
Έκθεση αξιολόγησης υποψηφίων κ.κ. Κακαρούντα, Σιώζου και Σκλάβου
Εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 70/ 20-5-2014, ΩΡΑ 10:00
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Γ.Σ. 69/ 30-4 & 2-5-2014, ΩΡΑ 10:00
Η.Δ. Γ.Σ. 68/15-4-2014
"Μητρώα του Ιδρύματος" (Θέση: "Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό")
Πρόσκληση για Γ.Σ. 1-4-2014
Δοκιμαστικό μάθημα στο ΤΜΗΥ&Π «Ηλεκτρονική με Έμφαση στον Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Αποφάσεις Πρώτης Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΣ & ΓΣΕΣ 4-3-2014
Πρόσκληση πρώτης συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής Εξέλιξης «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση του ΤΜΗΥ&Π 66/4-3-2014, ΩΡΑ 10:00
Η.Δ. Γ.Σ. & Γ.Σ.Ε.Σ. 65/25-2-2014
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – CV ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Ηλεκτρονική με Έμφαση στο Ψηφιακό Σχεδιασμό»
Καταστάσεις επιλογής Μελών Επταμελούς Επιτροπής
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»

Pages

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.