Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP131 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP1768 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού-APP133 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ 124/ 10-10-2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 123 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 28/9 ή Παρασκευή 29/9/2017, ώρα 10:00
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 122/ 7-9-2017
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 121/ 12-7-2017
Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 120/ 12-7-2017
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Συνέλευσης & ΕΣ για εκλογή_Έμπειρα Συστήματα
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΥ&Π και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας
Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 119/ 29 ή 30-6-2017
13η ΕΔΕ "ΟΣΥΛ", Παρασκευή 23-6-2017 και ώρα 11:30
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 118 ΓΣΕΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 22-6-2017, ώρα 10:30
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 117 ΓΣ & ΓΣΕΣ ΤΜΗΥ&Π , Πέμπτη 22-6-2017, ώρα 09:30
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 116/ 13-6-2017
Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 115/ 13-6-2017
Η.Δ. Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Ο.Σ.Υ.Λ.» 2-6-2017
Η.Δ._Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Σ.Ε.Σ.Ε..»_10η _1-6-2017
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ_ ΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους_ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 114/ 23-5-2017
Ημερήσια Διάταξη ΓΣ & ΓΣΕΣ 113/ 16-5-2017
Ημερήσια Διάταξη ΓΣΕΣ 112/ 16-5-2017

Pages

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.