Επιτροπές Τμήματος

1)  Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών:

1. Νικολετσέας Σωτήριος, Καθηγητής (συντονιστής), 
2. Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος , Καθηγητής
3. Ψαράκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής
4. Τσίχλας Κών/νος , Επ. Καθηγητής
5. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής - Δ/ντής του Τομέα Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών 
6. Ξένος Μιχαήλ, Καθηγητής – Δ/ντής του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών
7. Σκλάβος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής - Δ/ντής του Τομέα Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών 
 

2. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Συντονιστής
- Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
Μέλη
- Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
- Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
- Νικολετσέας Σωτήριος, Καθηγητής
- Μεγαλοοικονόμου Βασίλης, Καθηγητής
- Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
- Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής
- Νικολός Δημήτρης, Καθηγητής
- Ψαράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 

3. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

1. Κακλαμάνης Χρήστος  (συντονιστής)
2. Δερματάς Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής
3. Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητης
4. Σιούτας Σπυρίδων, Καθηγητής
5. Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
6. Παπαϊωάννου Ευαγγελία, Επ. Καθηγήτρια

4. Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων

1. Μακρής Χρήστος, Αν. Καθηγητής (συντονιστής)
2. Τσίχλας Κων/νος, Επ. Καθηγητής
3. Χρηστίδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής

5. Επιτροπή Δημοσιότητας και Προβολής Τμήματος

1. Βέργος Χαρίδημος, Καθηγητής
2. Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ
3. Κουτσομητρόπουλος Δημήτριος, ΕΔΙΠ
4. Μεγολοοικονόμου Βασίλειος, Καθηγητής
5. Νικολετσέας Σωτήριος, Καθηγητής
6. Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής
7. Σκλάβος Νικόλαος, Αν. Καθηγητής
8. Σπυράκης Παύλος, Καθηγητής

6. Επιτροπή Κτιρίου και χώρων

1. Μπερμπερίδης Κων/νος, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής
3. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
4. Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
5. Κομνηνός Ανδρέας, Επ. Καθηγητής
6. Γεώργιος – Πέτρος Οικονόμου, ΕΔΙΠ
7. Ιωσηφίδης Ιωσήφ, ΕΤΕΠ

7. Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων 

1. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής (συντονιστής)

8. Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής (συντονιστής)
 
2. Ψαράκης Εμμανουήλ Αν. Καθηγητής
 
3. Παπαϊώαννου Ευαγγελία, Επ. Καθηγήτρια

9. Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

1. Σκλάβος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (συντονιστής)
2. Ανδρικόπουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
3. Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

10. Επιτροπή συνεργασίας με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

1. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής

11. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

1. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ
3. Οικονόμου Γεώργιος - ΕΔΙΠ

12. Επιτροπή Erasmus/ects

1. Κομνηνός Ανδρέας, Επ. Καθηγητής (συντονιστής)
2. Βλάχος Κυριάκος, Καθηγητής
3. Κοσμαδάκης Σταύρος, Καθηγητής
4. Νικολετσέας Σωτήρης, Καθηγητής

13. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

1. Ψαράκης Εμμανουήλ, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Τσίχλας Κων/νος
3. Σιούτας Σπυρίδων

14. Επιτροπή ΔΟΑΤΑΠ

15. Επιτροπή Open courses

Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής

16. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

1. Ψαράκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής (συντονιστής)
2. Στεφανόποιυλος Ευάγγελος, Καθηγητής
3. Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ
4. Γιαννακοπούλου Ιωάννα, Αν. Γραμματέας

17. Επιτροπή Διαλέξεων

1. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Γεωργουδάκης Εμμανουήλ, ΕΤΕΠ
3. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

18. Επιτροπή Χορηγιών

1. Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής (συντονιστής)
2. Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής -
3. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής -
4. Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος, Καθηγητής -
5. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής -
6. Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής -
7. Τσακαλίδης Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής -
8. Βογιατζάκη Ελένη, ΕΔΙΠ -

19. Επιτροπή Παραλαβής Τιμολογίων για το οικονομικό έτος 2021

Τακτικά Μέλη
- Γαλλόπουλος Ευστράτιος, Καθηγητής
- Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής
- Σωτήριος Νικολετσέας, Καθηγητής
Αναπληρωματικά Μέλη
- Γαροφαλάκης Ιωάννης, Καθηγητής
- Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
- Σιούτας Σπυρίδων, Καθηγητής

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.