Προκήρυξη ΠΜΣ ΕΤΥ 2017-18

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ), «Επιστήμη και Τεχνολογία  Υπολογιστών»  το οποίο οδηγεί στην απονομή, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης(ΜΔΕ) προκηρύσσει  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως 60 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2017 το αργότερο να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ με χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις είτε είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο της προκήρυξης. 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.