Θέση εργασίας

joseph's picture

Θέση Web Developer στην ΙΜΕ Πληροφορική ΕΠΕ

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα:

ΙΜΕ Πληροφορική ΕΠΕ

Επιστημονικό πεδίο:

Περιοχή εργασίας:

Περιγραφή:

Η εταιρεία ΙΜΕ Πληροφορική ΕΠΕ αναζητά άτομο για την θέση Web Developer.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανικού Η/Υ
  • LINUX, WINDOWS, ANDROID, IOS
  • ECLIPSE, SVN, GIT
  • PHP, HTML5, JAVASCRIPT-JAVA
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Εμπειρία σε CMS συστήματα (κατά προτίμηση Joomla,Drupal)
  • Γνώσεις Object Oriented ανάλυσης και σχεδίασης
  • Εμπειρία σε MySQL σε επίπεδο διαχείρισης και ανάπτυξης εφαρμογών
  • Εμπειρία σε Jquery, Ajax

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αγ. Διονυσίου 20-22, Πάτρα
Τηλ.: 2610452363
Fax: 2610452362
Email:
Website: www.ime.com.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.